Jak použít sociální sítě pro SEO: Pinterest

Na úvod se zaměřme na onpage faktory. Zde se podíváme na sémantiku zdrojového kódu a zejména zjistíme, jak moc můžeme měnit obsahové části jako titulek, meta description či texty v okolí odkazu.

Titulek není katastrofa

Titulek vašeho profilu nebo konkrétní nástěnky (Board) je generovaný celkem solidně, typicky u mého profilu vypadají takto:

  • Pavel Ungr (necodymiconer) on Pinterest
  • SEO

U samotného pinu je zajímavé, že ačkoliv se URL mění, titulek se dědí ze sekce, kde jste byli, než jste na daný pin klikli. Tedy u pinu se zobrazí titulek z boardu nebo z profilu uživatele či z interní kategorizace Pinterestu. To je krom jiného způsobeno i velkou mírou použití Java Scriptu v technickém řešené Pinterestu (více v části o indexaci).

Popisek naprosto bez vlivu

Pinterest vůbec nevyužívá klasický meta tag description, ale konstrukci metadat známou z Open graph protocol. To, co dáte do popisku boardu, se pak propíše i do tohoto meta tagu. Bohužel, u vašeho profilu to tak není. Ať v poli About máte cokoliv, ve zdrojovém kód se objeví jen . Pokud se ovšem díváme na výsledky v SERPu, bohužel tato značka na popisek nemá žádný vliv.

Z hlediska sémantiky prospěšné pro SEO nás Pinterest moc nepotěšil. Krom nadpisu h1 na profilové stránce všechny nadpisy boardů nebo pinů najdete v elementech jako je div nebo p.

Na Google miliony stránek, Seznam nemá ani čtyřicet

To, že je z technického pohledu Pinterest hodně závislý na Java Scriptu, se výrazně odráží i ve výsledcích indexace vyhledávači. Vyhledávače v zásadě indexují jen čisté HTML, což jsou názvy a popisky jednotlivých pinů nebo boardů. Proto pak při vypnutém Java Scriptu mohou vyhledávače vidět Pinterest třeba takto:

Google při použitém operátoru site: uvádí přes 35 milionů zaindexovaných stránek a český Seznam pouhých 38. Ačkoliv jsou tato čísla diametrálně odlišná, člověka, který zná Google i Seznam, příliš nepřekvapí.

Zpětné odkazy, anchor texty a ti druzí

Přejděme k off-page faktorům. Mezi ně řadíme především zpětné odkazy, u nichž nás bude zajímat anchor text, umístění odkazu, počet odkazů a dále pak relevance stránky, na níž se odkazy nacházejí. Na všechny uvedené faktory se podíváme na všech jednotlivých stránkách, z nichž mohou z vést odkazy mimo Pinterest. Kam je tedy možné odkazy na Pinterestu vkládat?

Odkazy z Pinterestu mohou vést z několika různých druhů stránek:

Piny SEO nepomohou, přivedou ale návštěvníky

Z každého jednotlivého pinu mohou vést celkem 3 zpětné odkazy, u dvou z nich můžete ovlivnit jejich cíl a bohužel u žádného z nich nelze pracovat s textem odkazu. Optimalizace na klíčová slova tak v případě Pinterestu nepřipadá v úvahu. Od nedávné doby jsou navíc odkazy vedoucí z Pinterestu doplněny atributem nofollow. Tuto změnu jsem zaregistroval cca před 14 dny, ovšem mé starší piny z doby před touto změnou tento atribut v kódu nemají.

První textový odkaz Pinterest automaticky vloží s textem kořenové URL bez http a www nad samotný obrázek v pinu.

Druhý odkaz je tvořen samotným pinem a ukrývá se tedy pod obrázkem. U tohoto odkazu ale můžete měnit cílovou stránku, což se hodí v případě, že vám Pinterest odmítá načít obrázek ze zadané stránky a vy jej tedy musíte vložit přímo jako odkaz na soubor. Pin by v takovém případě automaticky odkazoval na soubor, což není požadovaný výsledek.

Třetí odkaz, opět textový, je možné vložit do textového popisu pinu. Odkaz lze vložit pouze jako URL a Pinterest jej zkrátí na 20 znaků, přičemž poslední 3 jsou automaticky tečky.

Na stránce s pinem se dále nacházejí odkazy vedoucí dovnitř Pinterestu. Konkrétně se jedná o obrázkové odkazy v počtu až 12 kusů, které vedou na další piny nástěnky, z nichž pochází právě zobrazovaný pin. Dalších 6 interních odkazů vede na poslední piny, které jste vložili sami, a jiných šest odkazů vás zavede na stránky, kde se kolektují piny z jednoho zdroje, tedy konkrétní domény. Zde ovšem platí, že do výběru zdroje se dostanou pouze ty piny, které byly vloženy přes rozšíření prohlížeče, které pochází přímo od Pinterestu, tzv. pinmarklet.

Z pohledu SEO nejsou tedy samotné piny nijak atraktivní, na stránce je navíc poměrně velký počet odkazů. Pokud na link building nahlížíte jako na způsob, jak na web přivést návštěvníky přímo, pak je slušná šance. Z pinu k vám návštěvník přijde, protože mu Pinterest nabízí celkem tři možnosti, jak snadno kliknout a přejít na váš web. Podle některých zdrojů už na weby Pinterest přivádí více návštěvníků, než Google+, YouTube a LinkeIn dohromady. Poté je už pouze na vás, co s návštěvníkem u sebe „provedete“.

Nepomohou ani nástěnky

Jednotlivé nástěnky, či chcete-li anglicky boardy, jsou kolekce pinů na zvolená témata. Titulek i nadpis můžete plně upravit, stejně jako obsahy jednotlivých pinů, které tak tvoří textový obsah náhledu na celou nástěnku. Stránky, na něž je odkazováno, tedy tematicky korespondují s obsahem.

Ven ovšem směřují pouze ty odkazy, které vložíte do popisu každého z pinů, jsou taktéž opatřeny atributem nofollow a zkráceny na 20 znaků, z nichž poslední tři jsou tečky. Optikou SEO tedy opět žádné terno.

Odkud vzít odkazy bez nofollow? Zdrojem jsou zdroje

Jako zdroje (sources) Pinterest vytváří stránky, kde jsou kolektovány všechny odkazy vložené přes pinmarklet. Zde se nachází odkaz bez nofollow a jeho text je tvořený z obsahu URL mezi www a TLD. Některé zdrojové stránky dle mého průzkumu mají i celkem pěkný GTPR, například etsy.com. Pro získání zpětného odkazu jde tedy o jediné místo na Pinterestu, které je schopné dále předávat nějakou sílu. Ta ovšem může být značně zředěna, pokud jsou k jednotlivým pinům obsáhlé diskuse nebo časté repiny.

Z hlediska onpage faktorů Pinterest neprošel příliš dobře. Přemíra Java Scriptu, nevhodná sémantika, problémy s indexací nebo minimální možnost upravovat textový obsah na stránkách Pinterestu nedělá z Pinterestu žádný zásadní průlom. Pinterest nemá velké využití při snaze o ovlivnění pozic v SERP, existuje již však značné množství informací, které ukazují, že Pinterest může být dobrým zdrojem návštěvnosti, byť zatím převážně v anglicky mluvících zemích.

Čtěte také: Jak použít sociální sítě pro SEO: Facebook

 

Autory článku jsou Pavel UngrZdeněk Dvořák. Pavel pracuje jakoSEO konzultant v H1.cz, má rád vše sociální na internetu a baví ho tvorba webů. Je lektorem webinářů i školení, přednáší a snaží se svět přesvědčit, že SEO je dobro. Zdeněk jako linkbuilder s projektem Linki pomáhá malým a středním firmám zvyšovat návštěvnost a trousí moudra na Twiteru (@LinkiCZ). Mimo internet je nadšenec do mobilních zařízení, hudby a knih, hlavně těch elektronických.

 

Diskuze k článku