Jak na obsahový marketing

Mnoho lidí má dnes ještě stále zkreslenou představu o marketingu, přičemž za marketing považují placenou reklamu a jiní zase obchodní aktivity. Obě oblasti samozřejmě patří do rámce, na něž má marketing vliv a se kterými pracuje, ale sami o sobě marketing nedefinují. Marketing je ve své podstatě spíše přístup k podnikání, který je orientovaný na trh a jako takový je prostoupený celým podnikem a každou jeho aktivitou. K aplikaci takového přístupu pak využívá své nástroje. Jedním z takových nástrojů je i obsahový marketing. 

Nacházíme se v období, které je pro marketing značně turbulentní, a to z několika důvodů. Technologický vývoj a rozmach online služeb způsobují jednodušší dostupnost nejen vzdělávacích materiálů, ale také dílčích marketingových nástrojů. Marketingové aktivity jsou tak čím dál dostupnější, přesnější, přehlednější a měřitelnější. Nějakou takovou cílenou aktivitu tedy dnes dělá prakticky každá firma. Zákazník tak je, pod náporem neustálé reklamy a nekonečných možností volby, čím dál více imunní proti standartním reklamním kanálům 

a méně náchylný k loajalitě. Tento trend navíc zrychlil v době koronavirové krize, kdy se zvýšil tlak na přesun do online prostředí pro všechny zúčastněné. Budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem je cesta, jak se ve vlnách zmiňovaných změn neutopit. A právě obsahový marketing může být velmi efektivním nástrojem, jak tento vztah systematicky budovat. 

Řada firem a jednotlivců má zato, že dělají obsahový marketing, ale ve skutečnosti vlastně například jen píší firemní blog, posílají newsletter, rozesílají PR zprávy, či vydávají tištěný materiál. Obsahový marketing je však komplexní obor. Je to nástroj, který bude fungovat jen tehdy, pokud se používá správně. Lidé, kteří se jím zabývají, často svůj „obsahový marketing“ začínají u konkrétních aktivit, které jsem zmínil výše. To je však bohužel první a velká chyba, která bude zákonitě generovat další a další problémy v průběhu času. Konkrétní aktivity jsou jedním z kroků, kterému však předchází řada jiných, stejně důležitých kroků. Ke správnému nastavení obsahového marketingu vede cesta, kterou nyní stručně nastíním.

1. Pochopení obsahu a jeho podstaty

Základem je elementární pochopení obsahu a jeho podstaty, a to především v online prostředí. Může se vám zdát triviální, bavit se tom, co je to obsah, proč je obsah důležitý a co vlastně je kvalita obsahu, ale zeptáte-li se na tyto otázky několika lidí, náhle zjistíte, že to tak jednoduché není. Co je obsah a proč je důležitý, na to po krátkých úvahách a diskuzích většinou lidé najdou společnou řeč, ale kvalita obsahu, s tou už je to složitější. Kvalita obsahu je komplexní pojem, na který se dá nahlížet z mnoha různých pohledů, přičemž žádný není vyloženě špatný.

2. Definice „proč“ a synergie marketingu

Pokud už jsme pochopili základy, je na místě začít stavět reálné obrysy vlastním záměrům. Jako u všech lidských činností, je i v případě obsahového marketingu nutné vědět „proč“, konkrétně „proč ho chceme či potřebujeme?“, tedy – co je cílem, čeho chceme dosáhnout?

Pokud jste například obchodní společnost, firma, pak je nejspíš vaším cílem vydělávat peníze. K tomu vám pomáhají různé postupy, metody, různí lidé i různé nástroje. Jedním z nich je i marketing. Aby marketing podporoval cíl „vydělávat peníze“, má nějaké své dílčí cíle, které jsou mu podřízené a v konečném důsledku povedou k jeho podporování. Marketing má zase své nástroje, které k tomu využívá a jedním z nich je obsahový marketing. A ten by měl mít zase své cíle, které podporují cíl marketingový, který nakonec podporuje cíle firmy. 

Na cíle obsahu se dá dívat ze dvou různých pohledů, a to z pohledu uživatele (z pohledu konzumenta obsahu) a z pohledu byznysu. Oba pohledy mají své cíle, v případě uživatele je to například zábava, či nákup a z pohledu byznysu to může být například prodej, návštěvnost, zisk leadu atd. A velké věci se začínají dít právě tehdy, když se jejich cíle protnou.

3. Zajíštění personální či kompetenční

Efektivita obsahu se začíná rodit při jeho výrobě. Při tvorbě kvalitního obsahu musíte mít buď vysoce kvalifikované lidi, nebo velmi kvalitní procesy. A protože ani jednoho extrému nejspíš nedosáhnete, je potřeba tyto váhy vyvážit tak, aby byl výsledek pro vaše potřeby relevantní.

Podle různých cílů budete mít různé požadavky na velikost týmu, v každém případě by se v něm měli objevit kompetence jako obsahový stratég, autor/copywriter, propagátor, korektor, případně některé další. Nezapomeňte se zabývat otázkou, zda máte skutečně copywritera, nebo jen autora.

Tvorba obsahu je jedna věc, ale ta k dosažení cíle nepostačí. Bude potřeba lidí, kteří vymyslí strategii a budou ji pružně ohýbat podle potřeby, lidí, co umí obsah propagovat, korektorů, kteří uhladí textový obsah apod.

4. Strategie

Audit současného stavu, stanovení cílů a postupu, jak jich dosáhnout. To vše by měla obsahovat obsahová strategie. Jedná se pochopitelně o zkrácený výpis, skutečná strategie se skládá z mnoha součástí, ale v základním rozdělení má typicky analytickou a návrhovou část. Cílem je vědět kde jsme, kam chceme jít a jak se tam dostaneme.

5. Akce

A pak už přichází ty zmiňované konkrétní aktivity a praktická aplikace předchozího bodu. Až zde se děje to, co většina marketérů a firem dělá s obsahem jako první. Nejspíš už cítíte ten rozdíl mezi tím, aplikovat tento bod jako první a aplikovat jej po všech předchozích 4 bodech. 

Ani zde ale není vyhráno, ještě jsou potřeba výsledky, ještě je potřeba dosažení těch stanovených cílů. Obrňte se trpělivostí a držte si disciplínu. Pravidelnost zdánlivé rutiny, mravenčí práce, orientace na trh a ochota si na výsledky počkat, to jsou klíče, které vedou k úspěšnému obsahovému marketingu. 

Podrobné vysvětlení jednotlivých uvedených bodů vydá na malou knihu. A protože taková v českých končinách chybí, rozhodl jsem se jednu takovou sepsat. 

Sepsal jsem vše, co znám z praxe a co k profesionálnímu obsahovému marketingu budete potřebovat, tak, abyste měli všechny teoretické i praktické informace pohromadě. E-book jsem nazval „Kompletní příručka pro obsahový marketing“ a je to bez nadsázky kompletní příručka, pomocí které se můžete dát hned do praxe. A aby byla opravdu kompletní, přidal jsem i několik doplňujících materiálů, které vám vstup do světa obsahového marketingu ulehčí, i když jste v tomto oboru naprostý začátečník.

Takže, pokud plánujete nebo vlastníte magazín, blog, e-shop, obsahový web, nebo nabízíte služby online či sbíráte kontakty, chcete si budovat vztah se zákazníky, prohloubit důvěru ve váš brand, podporovat svůj byznys i jinak, než jen drahou placenou reklamou nebo objevit i další kanály pro svůj web, pak je tato příručka přesně pro vás. Pokud si ji pořídíte, pak doufám, že vám přinese to, co vám dosud chybělo, tedy návod na sestavení vlastní obsahové strategie.

Podrobné informace o e-booku najdete na https://mujsvetmarketingu.cz/e-book/

Total
1
Shares
Další články