Infografika: Jak jsou na tom Češi se spamem? Nejvíce se ho snaží potírat Pražané

Stejně jako v roce 2017, také vloni se společnost Mailkit, která se specializuje na vytváření nástroje pro rozesílání a správu e-mailových kampaní, podívala na to, jak Češi vnímají zprávy typu spam. Výzkum pro Mailkit v obou letech realizovala výzkumná agentura STEM/MARK.

Nejčastěji si Češi spojují spam s nevyžádanou poštou. V průzkumu z roku 2018 takto odpovědělo 65 % dotázaných. 18 % respondentů chápe spam jako e-maily s nebezpečnou přílohou. 10 % z nich pak spam vnímá jako e-maily, které jsou posílané hromadně mnoha adresátům.

Muži spam chápou jako nevyžádanou poštu – 71 %, e-maily s nebezpečnou přílohou (11 %) a e-maily posílané hromadně mnoha adresátům (11 %). Ženy spam také nejčastěji vnímají jako nevyžádanou poštu – 58 %, poté jako e-maily s nebezpečnou přílohou (25 %) a dále jako e-maily posílané hromadně mnoha adresátům (9 %).

47 % Čechů podniká aktivní kroky s cílem snížit množství zpráv typu spam. V roce 2017 takto odpovědělo 43 % dotázaných. V Praze s ním bojuje 52 % respondentů, na Moravě 48 % z nich a v Čechách 45 % dotazovaných.

Oba výzkumy z let 2017 i 2018 ukázaly, že nejvíce se spam snaží potírat Pražané. Zatímco výzkum z roku 2017 došel k závěru, že nejméně lidí proti spamu bojuje na Moravě, z loňského dotazování naopak vyplynulo, že nejméně se spamem bojují lidé v Čechách.

Co konkrétně Češi dělají proti spamu?

Jak v roce 2017, tak v roce loňském respondenti za nejčastější metodu boje proti spamu zvolili variantu označení zprávy jako spamu. 68 % dotázaných se tímto způsobem v dané situaci zachová. 66 % z nich si nastaví pravidla pro ukládání spamu v e-mailovém účtu. 63 % zaškrtne na webu odesílatele, že nechtějí být nadále obesíláni. 21 % e-mail pouze smaže. 14 % respondentů kontaktuje e-mailem odesílatele, aby jim tyto zprávy už neposílal. V roce 2018 0,8 % respondentů uvedlo, že v rámci boje proti spamu podají stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). V roce předchozím takto odpovědělo 0,5 % dotázaných.

Příjemci nejčastěji zprávy označí jako spam, když se nepřihlásili k odběru e-mailů (54 %). 51 % dotázaných se takto zachová, pokud pro ně obsah není relevantní. 43 % respondentů e-mail označí jako spam, když jim chodí příliš často. 22 % toto udělá, když se jim nedaří odhlásit a 11 % v případě, že jsou zklamáni (např. úrovní služeb nebo průběhem reklamace).

Podle výzkumu z roku 2018 přijde 28 % Čechů maximálně 5 spamů týdně. Stejnému počtu lidí dorazí do schránek za stejné období 6-15 spamů. 16-50 spamů najde ve svých schránkách 32 % dotázaných. S 51 spamy a více se musí vypořádat 12 % respondentů.

Total
1
Shares
Další články