Dobryemail.cz: Jde především o rychlé a přesné doručování e-mailů

Na projektu Dobryemail.cz spolupracuje i rychle se rozvíjející firma Excello, která již od roku 2006 sdružuje profesionály z oblasti bezpečnosti e-mailových služeb. Její tým se kromě jiného aktivně účastní rozvoje bezpečnosti a výměny zkušeností v oblasti e-mailových technologií v české i mezinárodní komunitě.

Nejvíce úsilí věnuje Excello vývoji a poskytování unikátní služby Virusfree. Jejím posláním je zpřístupnění vyšší bezpečnosti e-mailových služeb všem, pro které je e-mailová komunikace běžný pracovní nástroj. Největší důraz je kladen vedle vysoké spolehlivosti také na přesnost antispamových filtrů.

Dobryemail.cz propojuje firmy poskytující služby v oblasti e-mailového marketingu i samotné majitele schránek, do kterých jsou firemní sdělení doručována. Na prvním místě je spokojený uživatel, ať už marketingový profesionál nebo uživatel e-mailu. V zájmu obou stran, které jsou v projektu spojovány a v jejichž zájmu je nastavení technologických, legislativních a morálních standardů oboru, je především rychlé a přesné doručení zpráv. A to za všeobecně panujícího souladu mezi odesílateli i příjemci e-mailových zpráv.

Nejvýdělečnější marketingový kanál

Společnosti, které spojily síly a spolupracují na projektu Dobryemail.cz, chtějí kultivovat prostředí e-mailového marketingu a hlavně zamezit zneužívání e-mailových adres pro černou reklamu bez souhlasu příjemce.

Každý, kdo má vlastní e-mailovou schránku, ví, že boj se spamem, tedy nevyžádanými sděleními, je náročný a zatím nikdy nekončící proces. Spam je možné potírat nejenom technologickými prostředky, ale také edukativně. Například představováním základních legislativních pravidel, kterými by se odesílatelé měli řídit, aby se jejich zprávy nikdy neocitly na seznamech nechtěných a obtěžujících e-mailů.

Ty firmy, kterým záleží na transparentnosti prostředí, v němž podnikají, se často přihlašují k pravidlům hromadného rozesílání e-mailů a spolupracují i na publikování osvětových a vzdělávacích textů, jejichž cílem je seznámit odborníky i veřejnost se základními správnými postupy. Samozřejmostí je, že se tyto firmy doporučení samy drží a jsou tak ostatním příkladem.

E-mail je jeden z nejvýdělečnějších a nejúčinnějších marketingových kanálů, ovšem jeho pověst zatím pokulhává. Přesvědčit veřejnost o tom, že nejde o rejdiště živlů, které pravidla nezajímají, je náročným a dlouhodobým úkolem. Většina poskytovatelů marketingových služeb tohoto druhu podniká poctivě a v mezích zákona. Každé porušení pravidel je ale velmi dobře vidět a vrhá negativní pozornost na všechny ostatní, kteří si udržují dobrou pověst.

Technologie pro autorizaci IP adres

Jak získat souhlas s odesíláním e-mailů nebo jak často zprávy posílat, patří mezi základní prvky osvěty, které většina firem velmi dobře zná a respektuje. Odesílatelé a provozovatelé e-mailových marketingových služeb by ale měli vědět mnohem více podrobností z oboru.

Za pozornost stojí několik technických nástrojů, bez kterých se podnikatelé v oboru neobejdou.

Sender policy framework (SPF) je technologie pro autorizaci IP adres, jež jsou oprávněné odesílat zprávy jménem domény. Nejsou žádnou novinkou, ale jejich nasazení se u mnoha firem stále potýká s mýty a neznalostí správců. Jedním z nejčastějších mýtů, se kterým se setkáváme, je přesvědčení některých správců, že zavedením SPF záznamů by snížili bezpečnost své domény. Z podstaty fungování SPF to není možné. Lze zvýšit míru bezpečnosti, nebo ji ponechat na stejné úrovni jako bez SPF, ale nelze ji snížit.

Domain Keys Identified Mail (DKIM) je technologie digitálního podpisu e-mailových zpráv. Slouží jak k identifikaci podepisujícího, tak i autentičnosti zprávy, tedy že nedošlo při přenosu k její změně. Podpisy jsou také jedním z prvků, na které se váže reputace odesílatele. Hlavním cílem podepisování je v první řadě určení zodpovědnosti odesílatele a verifikace této zodpovědnosti.

Ten, kdo podepisuje zprávu, však nemusí být původcem samotné zprávy a často jím ani není. Proto se tak často liší domény v DKIM podpisech zpráv od domény odesílatele. Podpis totiž zpracovává mail server, nikoliv e-mailový klient. Často se tak lze setkat s tím, že všichni zákazníci jednoho poskytovatele mají zprávy podepsané stejným klíčem.

Klíč k udržení reputace

Tato přirozená vlastnost DKIM má své výhody, ale i slabiny. Fakt, že zprávu může podepsat kdokoliv, umožňuje jednoduché a plošné nasazení DKIMu. Na druhou stranu právě tato vlastnost brání tomu, aby se samotný podpis dal považovat za průkaz autorizované zprávy. To znamená, že není možné na základě platného DKIM podpisu dovozovat, že odesílatelem zprávy – tím, kdo je v hlavičce jako From – je autor zprávy.

DKIM nikdy není důkazem důvěryhodnosti, pouze důkazem autentičnosti zprávy ve vztahu k podepisující doméně. DKIM je však klíčem k budování a udržení reputace. DKIM podepisující domény používají antispamové systémy pro identifikaci zodpovědnosti. Chybějící či neplatný DKIM podpis tak může mít za následek, že budou zprávy doručovány do složky spam, případně nebudou doručovány vůbec.

Snadná implementace a zodpovědnost podepisující strany stojí i za tím, proč je DKIM identifikátor používán například u FBL (Feedback Loop), systému pro zpětnou vazbu uživatelských reakcí. E-mailové služby na základě DKIM podpisu poskytují podepisující straně dodatečné informace o doručovaných zprávách a reakcích adresátů, především pak spam hlášeních. E-mail marketingové služby pak zpravidla používají dvojí podepisování odesílaných zpráv, a to jak DKIM klíčem domény odesílatele, tak DKIM klíčem vlastním. To jim následně umožňuje získat tuto zpětnou vazbu od příjemců.

Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) staví na technologiích SPF a DKIM a poskytuje nadstavbu, která umožňuje tyto dvě technologie provázat za účelem ochrany domén a značek proti jejich zneužití třetími stranami. Nejde však jen o technologii pro ochranu, ale především o monitoring. Ten společnostem používajícím DMARC umožní poprvé nahlédnout i do informací o tom, jak a kým je jejich doména zneužívána.

DMARC je navíc technologií, kterou již adoptovali všichni velcí američtí poskytovatelé e-mailových schránek jako Gmail, Hotmail, Yahoo a AOL. Následují je také mnozí zákazníci, kteří mohli hovořit o svých zkušenostech s implementací i použitím a přínosech ve vztahu k ochraně značky před zneužitím.

Total
0
Shares
Další články