Příručka marketéra: Dochází vám nápady při tvorbě AdWords kampaní? Máme pro vás tahák!

I ti nejkreativnější lidé jsou při vytváření PPC reklam někdy v koncích. Neustále přemýšlet nad tím, jak potenciální zákazníky vyzvat k akci a zaujmout je tak, aby na reklamu doopravdy klikli, dá zabrat. Pokud jste i vy občas s rozumem v koncích, stáhněte si náš PPC tahák. Pomůže vám při tvorbě atraktivní a na míru šité reklamy v Google, Skliku či jiných systémech.

Důležitou součástí téměř každé PPC reklamy je takzvaný Call to Action (dále jen CTA) prvek česky výzva k akci. Jejím prostřednictvím nabádáme čtenáře, co má dělat: získat, prohlédnout si, seznámit se, najít, objednat si… . Ovšem neúprosné limity na počet znaků v AdWords či jiné PPC reklamě vám někdy mohou celý váš nápad zcela překazit. V současné době se text AdWords reklamy skládá z titulku a ze dvou stejně dlouhých popisných řádků. Zatímco obě Description Line mohou mít až 35 znaků, samotný titulek nemůže být delší než 25 znaků.

Tvorba AdWords kampaní se zjednoduší

Výše zmíněná podoba Google reklamy se v roce 2016 mění, a to především díky zrušení pravého sloupce na desktopu, ke kterému došlo v únoru tohoto roku. Na ploše se uvolnil prostor a už nyní probíhá testování kampaní, v kterých bude celý text moci mít až 140 znaků.

Největší změny se budou týkat titulku, který bude dlouhý až 60 znaků, na mobilních zařízeních rozložených do dvou řádků po 30 znacích. Dva popisné řádky se spojí v jeden dlouhý, který bude mít délku až 80 znaků. Problém s tvorbou PPC kampaní se tedy zmírní. I tak předpokládáme, že u některých klientů bude nadále těžké najít vhodný CTA prvek, aby společně s nabízenými produkty či službami vytvořil nejen správně dlouhou, ale i efektivní PPC reklamu.

Tento problém vnímáme především u firem, které nabízejí úzce profilované služby či produkty a jejichž klíčová slova (dále také jako KW) jsou velmi specifická. Ne vždy lze využít ta nejvýstižnější, za to na počet znaků delší slovesa, jako prohlédněte si, podívejte se nebo v případě naší reklamy použité až jedenáct znaků dlouhé kontaktujte.

Námi použité sloveso „kontaktujte“ je výstižné, ale má jedenáct znaků, což může být v případě tvorby kampaně na specifičtější produkty a služby problematické.

Měli jsme například klienta, který nabízel outsourcing různých právních a účetních služeb. České klíčové slovo outsourcing účetnictví bylo tak ještě jedno z nejkratších. Potýkali jsme se ale i s AdWords reklamou pro klienta, který vyrábí a prodává lepící a izolační pásky. Tvořili jsme pro něj kampaň i v angličtině a někdy jsme se při tom dost zapotili. No zkuste si třeba popřemýšlet nad reklamou, která má obsahovat KW Glasscloth cover tapes.

I v angličtině, kde nerozlišujeme vykání od tykání, bývá někdy problém najít vhodně dlouhé sloveso. V tomto případě nám pomohlo osm znaků dlouhé „visit us“ (navštivte nás).

Jak používat PPC tahák co nejefektivněji?

Pokud, stejně jako my v Pizza SEO, i vy občas řešíte problémy s tvorbou PPC reklam, náš PPC tahák českých sloves vyzývajících k akci vám určitě pomůže. Jeho velkou výhodou není jen 162 zajímavých CTA sloves, ale i jejich přehledné řazení podle počtu znaků a abecedy. Kromě toho, my Češi musíme řešit i to, zda chceme potenciálnímu klientovi tykat nebo vykat. Všechna slovesa v tabulce jsme tak převedli z jednotného i do množného čísla.

I když zkušený profesionál určitě nebude mít s používáním tabulky problém, připravili jsme pro vás krátký popis jejího využití demonstrovaný na jednoduché fiktivní reklamě na slovenské lázně:

  • Prvně se zamyslete nad tím, k jaké akci chcete čtenáře přimět jaký má být Call to Action prvek. V našem případě chceme komunikovat, že si má pobyt objednat online. Jak můžeme vidět na obrázku níže, druhý popisný řádek byl po napsání prvního nápadu o jeden znak delší, než je norma. Reklama nebyla dokonalá ani z hlediska stylistiky. V jednom textu jsme měli jak sloveso objednejte si tak podstatné jméno objednávce. Potřebujeme tedy jiné CTA sloveso.

pizzaseo_lazne

  • V tabulce si nejdříve vybereme buď část se slovesy v jednotném nebo v množném čísle. Protože v naší fiktivní reklamě potenciálnímu zákazníkovi vykáme, zvolili jsme si část v množném čísle.

pizzaseo_tahak

  • Spočítali jsme si, že námi použité sloveso ve zvratné podobě objednejte si má třináct znaků. Abychom dosáhli požadovaných 35 znaků, potřebujeme CTA sloveso minimálně o jeden znak kratší. Začneme jej vyhledávat ve sloupci s označením 12“. Vzhledem k tomu, že v tomto sloupci jsme nenašli nic vhodného, přesunuli jsme se do sloupce 11 a následně 10, kde nás zaujalo sloveso vyberte si.

pizzaseo_detail

  • Zvolené sloveso doplníme do původní reklamy a zjistíme, jestli tam pasuje i po stylistické stránce. Naše fiktivní výsledná reklama pak vypadá takto:

pizzaseo_vysledek

Inspirujte se i slovenským seznamem CTA sloves

Už na konci roku 2015 jsme na našem firemním blogu publikovali článek, ve kterém se objevila tabulka slovenských CTA sloves. Vzhledem k tomu, že měla u slovenského publika velký úspěch, rozhodli jsme se tabulku přeložit i do českého jazyka. I my sami pro některé naše převážně slovenské klienty tvoříme kampaně v češtině (pokud ale vy naopak tvoříte slovenské kampaně pro české klienty, stáhněte a vytiskněte si i slovenskou verzi našeho taháku).

Při tvorbě slovenského a českého seznamu jsme se inspirovali tabulkou s anglickými slovesy od americké společnosti LunaMetrics. Firma ji publikovala na svém blogu v článku Call-to-Action Cheat Sheet for Writing Effective PPC Ad Copy už v roce 2013.

Jsme si vědomi, že seznam sloves není kompletní, proto dáváme k dispozici i odkaz na původní google tabulku, kde, pokud to považujete za užitečné, můžete navrhnout v podobě komentáře doplnění seznamu.

A jaké máte se psaním PPC reklam zkušenosti vy? Pište nám do komentářů:)

Total
0
Shares
Další články