2021: Co nás čeká v marketingu

Rok 2020 byl plný rychlých změn a společnosti i jednotlivci se neustále museli přizpůsobovat všemožným zákazům a doporučením, aby mohli alespoň do určité míry dělat věci, na které jsou zvyklí (chodit na nákup, prodávat zboží zákazníkům na prodejně apod.). Když se podíváme vstříc roku 2021, měli bychom si položit otázku – které změny v chování spotřebitelů a v souvisejících marketingových strategiích budou mít trvalý dopad, a po kterých se slehne zem, aniž by na ně po pandemii kdokoliv vzpomněl?

Některé digitální kanály z koronaviru viditelně těží (všimněte si třeba ceny akcií společnosti Zoom), jiné se postupně probouzejí – třeba podcasting nebo vyhledávání. Ale co zbytek? Které trendy budou digitální marketing transformovat v roce 2021 i v dalších letech?

Chování spotřebitelů se trvale změnilo

Dopad koronaviru je obrovský a pravděpodobně i trvalý. Chování spotřebitele se do určité míry změnilo a restartovalo. Očekáváme, že úspěšné firmy budou oceňovat své produkty a služby na základě jejich skutečné hodnoty. Provedou rozsáhlé průzkumy, aby lépe pochopily, jak pandemie ovlivnila jejich zaměstnance, zákazníky, ale i průmysl, ve kterém podnikají. Chytří marketéři tyto poznatky aplikují nejen do svých strategií pro rok 2021, ale i do dlouhodobých plánů.

Virtuální události

Online setkání a události zaznamenaly prudký nárůst. A vše nasvědčuje tomu, že se stanou náhradou fyzických akcí, protože tradiční konference nebo výstavy se potýkají s problémy. Dnes už všichni víme, jak je těžké se přizpůsobovat neustále se měnícím protipandemickým opatřením.

Přijetí digitální transformace je podmínkou úspěchu

Koronavirus doslova přinutil firmy, aby pro dodávku produktů a služeb, resp. do svého marketingu přijaly digitální kanály a urychlily tak digitální transformaci. Ta je od března 2020 v módě a společnosti všech velikostí investují do přechodu na digitální platformy značné finanční prostředky. Konkrétně třeba do e-commerce, chatbotů, e-mailů, aplikací, umělé inteligence, prediktivní analýzy, omnichannel marketingu a rozšířené či virtuální reality. Značky, které přijmou nové technologie, a poskytnou tím spotřebitelům příjemnou a bezproblémovou zkušenost, se po pandemii vyšvihnou na vedoucí pozice.

Sociální, environmentální a etická odpovědnost bude v kurzu

Protesty proti rasové nerovnosti v letošním roce mnohé z nás inspirovaly ke změně vlastního chování, stejně tak i k úpravě strategií pro obsahový marketing. Je pravděpodobné, že firmy vynaloží značné úsilí na upgradování svých obchodních postupů, aby oslovily osvícené zákazníky, kterým záleží na tom, jak se společnosti staví k sociální a environmentální udržitelnosti. Je bez pochyb, že etické podniky budou z dlouhodobého hlediska úspěšnější, proto se do hnutí v příštím roce připojí podstatně více firem než dosud. Jak se tento trend projevil letos? Stále více značek zaujímá protikonzumní přístup a straní se například holiday marketingu, což je trend, který se drží už několik let (vzpomeňte třeba na Black Friday). Místo toho vyzývají zákazníky, aby věnovali čas zdravějším a zábavnějším praktikám než jsou online nákupy.

Influencer marketing upevní svou pozici

Brandy i nadále využívají influencery, aby na sociálních sítích prezentovali autentické a nezaujaté reklamy, které osloví jejich potenciální zákazníky. Pandemie nyní zesílila dopad influencerů, protože fyzické nakupování v obchodech se stalo výsadou, kterou si můžeme dopřát pouze při rozvolnění anti-covidových opatření. Influenceři hovoří na osobnější úrovni, ve srovnání s běžnou reklamou rezonuje jejich názor s názorem followerů. Včasné oportunistické přátelství s influencery proto může být v roce 2021 stěžejní.

Síla sociálních sítí

Během pandemie dramaticky vzrostlo užívání sociálních sítí a výzkumy potvrzují, že tento trend bude přetrvávat i nadále. 40 % respondentů sdělilo, že si koupili produkt přes internet poté, co viděli, že jej používá influencer na YouTubu, Instagramu nebo Twitteru. Značky tedy mohou spoléhat na sílu influencerů více než v minulosti. TikTok zažil obrovský nárůst, a překonal dokonce i Snapchat co do počtu uživatelů z generace Z.

Rozdíl mezi offline a online neexistuje

Podle průzkumů nakupovalo ve stejném období 50 % zákazníků u maloobchodního prodejce online, ale zároveň i offline (v obchodě). Za zmínku stojí i to, že 82 % uživatelů smartphonů se v obchodě obrací s dotazy na svůj chytrý telefon. Propast mezi online a offline obchodem se každým dnem zmenšuje a značky z pochopitelných důvodů přechází na omnichannel marketing, čímž vytvářejí konzistentní uživatelské prostředí napříč kanály a zařízeními. Zákazníci tak mohou provádět konverze pohodlně, na libovolném kanálu.

Zavřete oči, 2021 přichází

Věřme, že rok 2021 bude optimističtější. Vylepšené sledování a omnichannel marketing jistě přinesou firmám kýžené výsledky – nelze však popřít, že chování spotřebitelů i nadále vychází ze základních hodnot a autentičnosti, a je ovlivněno účinností digitálních kanálů.

Zdroje:

https://www.smartbrief.com/original/2020/12/4-major-trends-digital-marketing-2021

https://www.clickz.com/five-retail-and-marketing-trends-for-2021/264365/

https://www.trendhunter.com/protrends/anticonsumerist-campaign

Total
0
Shares
Další články