Práce jako zdroj (ne)štěstí? Současný vliv pracovního prostředí na produktivitu a spokojenost

Úspěch každé společnosti je odrazem spokojenosti jejich členů. Pracovní tým však potřebuje komunikovat ve vhodném prostředí a mít své zázemí. Prostředí má vliv na produktivitu. Nalézt rovnováhu mezi tlaky práce a životem mimo práci je náročnější každým dnem. Pozitivní pracovní prostředí je zásadní pro zdraví i úspěch. Potřeba zázemí, místa a klidu na práci je nám vlastní.

Abychom se byli schopni soustředit a vykonávat určitou činnost, či si mysl osvěžit, potřebujeme specifické prostředí. Každý má odlišné požadavky. V našem světě stoupá množství pracovních příležitostí a to v zaměstnanecké či podnikatelské sféře i v moderním bublině lidí na volné noze.

Pro současnou generaci dvacátníků a třicátníků nejsou nejdůležitější bodem práce peníze, ty jsou jen nástrojem, který jim pomůže k tomu, co chtějí. Ale prioritou se stává smysl práce, přátelské prostředí a volná pracovní doba. Bude to právě generace Y, která začne měnit budoucnost. Již v současnosti pociťují firmy jejich tlak na to, aby se zaměřovaly podniky méně na zisk a více na smysl své činnosti a zapojení do společenských témat odpovědnosti (ochrana životního prostředí, klima).

Je možné říci, že v současné době jsou oblíbenější společnosti i dle sounáležitosti s firemní kulturou dané značky. Pod termínem firemní kultura se schovává právě pracovní prostředí: samotné prostředí, benefity, pravidla, práva, nařízení, komunikace a vystupování značky interně i navenek, hodnoty, očekávání a filosofie.

Porozumění prostoru a jeho vlivu/ důležitosti

Porozumění prostoru je fundamentální pro život – prostorem se pohybujeme, pracujeme v něm, trávíme volný čas a v neposlední řadě bydlíme. Nejedná se pouze o jeho fyzickou podobu, ale také (či zejména) o sociálně-kulturní.

Na prostor je možné nahlížet i jako na síť a uzly, neboli místa setkávání (od mikro sousedství, pracovního kolektivu, přes město, kraj až po makro stát a kontinent). Na základě pozorování lidského chování a interakcí je možné posoudit, zda je dané prostředí vyhovující, či jsou potřebné změny a jaké. (The Importance of Place and Conectedness: PEOPLE AND PLACE).

Jak na spokojenost v pracovní prostředí?

Poznejte motivaci “proč pracovat”. Zatím co, předchozí generace Z měla největším motivem k práci – mít se lépe, než jejich rodiče, tím se stalo prioritou zajištění zázemí z hmotných statků. Generace Y touží po finanční nezávislosti také, ale ze zcela odlišných důvodů. Podle průzkumu The Deloitte Global Millennial Survey 2019 mileniálové upřednostňují zážitky před zakládáním rodin či vlastních korporací. Spíše touží cestovat (57 %) a pomáhat v rámci komunit, jejichž jsou součástí (46 %).

Zapojeností k sounáležitosti. Komunita je dnes populární slovo. Ale rozsah tohoto slova dřív nebo později pocítí velké korporáty, podnikatelé budující své firmy a jednotlivci, kteří se rozhodli pracovat “sami na sebe”. Firmy mají nejjednodušší cestu – mohou tvořit zaměstnaneckou komunitu skrze propojení lidí přes pracovní týmy, společné akce ale i zapojení volnočasových témat do pracovní doby.

Na druhou stranu, pokud jste na volné noze a začnete pracovat z domova, můžete cítit nedostatek kontaktu s lidmi a to i v případě, že jste pracovní individualisti a nechcete pracovat v týmu. Ideálním kompromisem je coworking, tedy něco jako moderní kanceláře – prostředí kam chodí pracovat začínající start-upy, podnikatelé i volnonožci.

Pronajmete si své pracovní místo a k dispozici máte i relaxační zónu, klid na soustředění, zasedačku na schůzky s klienty, ale především okolo vás jsou lidé, kteří si coworking vybrali ze stejného důvodu. Možnost pracovat individuálně, ale při pauze se můžete poradit s ostatními členy a navázat nové kontakty.

Desatero důvodů, proč investovat do pozitivního pracovního prostředí

Příjemné a přátelské pracovní prostředí vede ke zvýšení motivace, výkonnosti a upevnění pocitu sounáležitosti.

1. Vytvoření pozitivních hodnot. Jinými slovy: radost je nakažlivá a pocit „štěstí” se rozmáchne po celé společnosti.

2. Přívětivá pracovní atmosféra. Zmírnění stresu je jedním ze zásad pro prevenci syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření je častým jevem a přesto velmi málo se mluví o prevenci. Může projevit u psychicky naprosto zdravých lidí i u těch nejvýkonnějších, také nijak nesouvisí s psychickou nestabilitou jedince. Jde o plíživý pocit silného vyčerpání a rezignace. Nejlepší léčbou je prevence, hlídejte v pracovní prostředí míru strese, ideální je zajistit sobě i týmu mentoring či supervizi. Je to mechanismus, který vám zabrání sklouznout mimo vlastní hranice.

3. Závazek k lidem. Hluboké diskuze o vizi, strategii či směřování s důrazem na spokojenost spolupracovníků, nebudou fungovat pokud jedna z hlavních priorit firmy či týmu skutečně nebude zájem o lidi a vztahy. V potřebách jednotlivců i celé firmy je třeba akceptovat Maslowovu pyramidu ( hierarchie lidských potřeb). Na druhou stranu snažit se zajistit štěstí zaměstnanců pomocí večírků či kávy zdarma je nedostatečný a často chybný krok.

4. Otevřená komunikace. Podporující pracovní prostředí povzbuzuje, abychom se poučili ze svých chyb. Chyby mohou být mocným nástrojem učení, který může vést k nepředvídatelnému úspěchu.

5. Spolupráce a podpora. Pozitivní, plně angažovaní zaměstnanci jsou ochotni podporovat kolegy a poskytovat pozitivní podporu a povzbuzení skupinovým projektům. Vytvářejte pracovní prostředí, kde je naprosto správné a v pořádku požádat o radu a o pomoc.

6. Kreativita. Inovace je základem každého pokroku. Hledejte cesty, jak prostředí zdokonalovat. Ptejte se lidí v týmu, co potřebuji a pátrejte po tom, co je možné. A především se nebojte zavedená pravidla, která neuspěla, s klidným srdcem zase zrušit. I pro inovace v pracovním prostředí uplatňujte “zkušební lhůtu”.

7. Benefity pro spolupracovníky. Nabízejte jen ty, které skutečně ocení. Dnes neohromíte autem ani stravenkami. Pokud chcete mít v týmu ty nejlepší jděte dál – nabídněte možnost vzdělávání, pracovat z domova a hlavně možnost podílet se na rozhodnutí. Pokud dáte lidem zodpovědnost, budou se zodpovědněji a samostaněji chovat.

8. Svoboda. V jakémkoliv pracovním prostředí je pro současné generace důležité cítit svobodu. Pokud jste na volné noze a vybíráte si coworking, vybírejte i podle toho, aby seděl vašemu životnímu stylu – vybrat si můžete z klidnějšího prostředí i včelího úlu, z toho co podporuje ekologii nebo kde máte možnost využívat jiné benefity. Nejen v zaměstanecké sféře se se pro generaci mileniálu stává bodem číslo 1 – flexibilní pracovní doba. Mít možnost pracovat z domova, během cestování nebo na zkrácený úvazek.

9. Upevňování vztahů a vazeb. To umožňuje lepší sociální propojení, empatii, spolupráci a povzbuzení mezi členy týmu, což nakonec povede k růstu vašeho týmu a podnikání jako celku.

10. Úcta a porozumění. Vůdci, kteří uvádějí pozitivní příklady, jsou kritickou součástí úspěchu jakéhokoli podnikání. Pokud jste ve vedoucí pozici, mějte na paměti nejdůležitější pravidlo – Vy jdete ve všem příkladem! Začíná to už od jednoduchých věcí, jako je váš včasný příchod – jen tímto pravidlem dosáhnete přirozené autority. Bez toho vám zbývá už jen autorita vynucená a metoda cukr a bič je krátkozraká už v dětství natož v dospělém světě.

Diskuze k článku