Za anonymní komentáře může být odpovědný vydavatel, rozhodl Evropský soud

Případ, který minulý týden rozhodoval Evropský soud pro lidská práva, by mohl mít zásadní vliv na budoucnost anonymního komentování na internetu. Soud totiž potvrdil rozsudek estonského tribunálu, který za agresivní anonymní komentáře pod článkem uložil vydavateli webu náhradu škody. Vydavatel se u Evropského soudu dovolával ochrany podle článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech, obsahujícího ustanovení o ochraně svobody slova.

Evropský soud ale jeho argumentaci neuznal. Proti rozsudku může estonský vydavatel, kterým je lokální zpravodajský portál Delfi, podat opravný prostředek do tří měsíců. Současné řešení věci proto nemusí být konečné.

Objevují se názory, že by mohlo jít o důlěžitý precedent v oblasti anonymního komentování na internetu. V extrémním případě by rozsudek mohl vést až k tomu, že by vydavatelé anonymní komentáře úplně zakázali. K hlubšímu porozumění věci je třeba se na rozsudek, který lze stáhnout zde, podívat trochu podrobněji.

Možnost identifikovat komentující zodpovědnost vydavatele vylučuje

Dotčený článek byl z roku 2006, a Delfi v něm psalo o případu námořního dopravce, který změnou svých tras na několik týdnů zněmožnil vytvoření ledových cest na některé ostrovy. Nespokojení čtenáři, kterých se často situace přím dotýkala a komplikovala jim dopravu, si pochopitelně nebrali servítky. Jejich komentáře byly nejen urážlivé, ale především poškozovaly dobré jméno postižené námořní společnosti.

To by ale samo o sobě nestačilo k tomu, aby estonský soud Delfi odsoudil. Podstatou problému bylo, že koměntáře byly anonymní, a nebylo možné dohledat jejich autory. Proto estonský soud uložil náhradu škody přímo společnosti Delfi jako vydavateli webu. Náhrada nebyla nijak vysoká, činila jen 320 eur.

Nízká výše náhrady byla podstatná i při rozhodování Evropského soudu pro lidská práva. Podle článku 10 Evropské úmluvy může být ochrana svobody slova přiměřeně omezena, pokud jde o ochranu něčího dobrého jména. Evropský soud dovodil, že Delfi neudělalo dost pro to, aby ochranu dobrého jména zajistilo odstraněním závadných komentářů. Zároveň nebylo kvůli anonymní povaze komentářů možné postihnout přímo jejich autory. Vzhledem k nízké náhradě škody proto vzniklé omezení svobody slova považoval soud za přiměřené, a tím i neodporující článku 10 úmluvy.

Případ by mohl mít za následek, že online vydavatelé anonymní komentáře raději úplně zruší, aby své odpovědnosti předešli. Kritiku si vysloužil například na webu IndexOnCensorship.org, který doslova píše, že „pokud se tento rozsudek stane precedentem, je těžko představitelné, že by nějaký web povolil anonymní komentáře“. Důsledkem totiž je prolomení zásady, že vydavatel je pouhým zprostředkovatelem, a za obsah komentářů (byť anonymních) odpovědný není.