Uživatelé mobilních telefonů neklikají na bannery neoptimalizovaných webů

Síť Chitika, Inc. zahrnuje na 55 tisíc webových stránek v Severní Americe s celkovým objemem 2 miliard impresí měsíčně. Ze vzorku 92 milionů impresí z vybraných webů bylo 1,3 milionu z mobilních přístupů. A zatímco u nemobilních uživatelů byl zaznamenán průměr CTR 0.83 % (click-through rate, nebo česky míra prokliku: počet prokliků / počet zobrazení * 100), u mobilních tento průměr činil pouhých 0,48 %. Je jasné, že se zde jaksi poměřují jablka s hruškami, jelikož jde o srovnání impresí jednoho typu reklamy na dvou různých platformách, nikoli klasických internetových s těmi zaměřenými na čistě mobilní platformu.

Přesto tato studie svoji výpovědní hodnotu má: pro servery a média je to jen další důkaz toho, jak je optimalizovaná mobilní verze důležitá.

Porovnáni různých operačních platforem smartphonů dopadlo velmi nelichotivě pro iPhony. Uživatelé smartphonu, kteří byli v rámci citované studie zodpovědni za většinu mobilní návštěvnosti, mají průměr 0,30 % CTR. iPhone je jasně nejhorší z „velké čtyřky“, tedy v porovnání s Androidem, Windows CE a Palm OS.

chitika ctr

Reklama a reklama není vždy totéž

Je jasné, že v hodnocení je potřeba vzít v potaz i jiné relevantní skutečnosti – např. větší procento nechtěných prokliků (zvláště na přístrojích s menšími displeji).

Speciální mobilně orientovaná reklama na upravených mobilních webech tvoří samozřejmě samostatnou kategorii s výrazně jinou úspěšností (průměrné CTR mobilní reklamy na mobilních webech se pohybuje okolo 4-6%).

Tomu ostatně odpovídá i jiný výzkum od společnosti Compete, Inc., kde došli k závěru, že uživatelé iPhonu jsou ve skutečnosti nejvíce otevření cílené mobilní reklamě. Ani tento závěr ale neplatí obecně. S ohlasem se u těchto uživatelů setkávala hlavně „okamžitě upotřebitelná“ reklama, v podobě akčních nabídek, slev apod., a to zejména u restauračních zařízení, prodejen potravin, apod. Méně lákavé pro ně byly nabídky, které si vyžadovaly zvážení v delším časovém období a vůbec větší promyšlení z hlediska zákazníka. Stručně řečeno, nabídky nad nimiž se nemusí dlouho přemýšlet jsou ty, které na mobilní potenciální zákazníky fungují.