Uživatelé iPhonů více klikají na reklamy, hlavně ti starší

Jumptap využila ve studii data od 83 milionů amerických uživatelů, o nichž se jí povedlo prostřednictvím její reklamní sítě shromáždit údaje. Z tohoto vzorku bylo 38 procent uživatelů zařízení s Androidem, 33 procent pracovalo se zařízením na bázi iOS a 22 procent přístrojů bylo BlackBerry. Za zmínku stojí ještě Symbian s pěti procenty, ostatní mobilní platformy se nedostaly přes jedno procento. Následující graf shrnuje situaci aktuální v červnu:

Mobilní operační systémy v reklamní síti Jumpstat

Průměrná proklikovost u reklam napříč mobilními operačními systémy byla 0,52 procenta. U Androidu průzkum uvádí 0,47 procenta, blízko kolem průměru se pohybují i Symbian s 0,5 procenta a WebOS s 0,44 procenta. Výrazně menší proklikovost má s 0,36 procenta Blackberry, naopak výrazně vyšší míra prokliků je u iOS, 0,78 procenta neboli 1,5 krát průměr. Zde ze studie zcela jasně nevyplývá, zda graf obsahuje data za červen, červenec nebo celé první pololetí:

Míra proklikovosti reklam u jednotlivých OS

Vzhledem k uniformitě zařízení s iOS, kde na trhu se smartphony jde pouze o různé verze iPhonu, se studie dále zabývala proklikovostí pokud jde o rozdílné výrobce Androidích telefonů. Výsledky jsou zajímavé hlavně proto, že se vzájemně poměrně významně liší. Přístroje od HTC měly proklikovost pod polovinou průměru, naopak nad průměrem v rámci zařízení všech mobilních OS byly Sony Ericssony. Tentokrát jde jednoznačně o data za celé první pololetí.

CTR u přístrojů Android od různých výrobců

Kromě toho není bez zajímavosti ani pohled Jumptap na proklikovost z hlediska věkových skupin, i když zde by bylo potřeba více informací o tom, jak byly cíleny samotné kampaně. U lidí do 34 let každopádně došlo k růstu podílu prokliknutých reklam, u starších uživatelů naopak k mírnému poklesu.

Více lidí než v minulosti bylo po kliknutí přesměrováno na web, což je podle tvůrců studie způsobeno tím, jak více a více firem vytváří speciální mobilní stránky. Celkem 61 procent premiových kampaní bylo cíleno, zatímco v předchozím vydání studie to bylo jen 49 procent.

Via TNW, JS