Studie: Internet posiluje vnější paměť na úkor vnitřní

Psychologové z předních amerických univerzit se zabývali tím, jak přístup k informacím na internetu ovlivňuje naši paměť. Podle výsledků jejich bádání si nyní mnohem více pamatujeme to, kde informaci najít, než informaci jako takovou. Posilujeme tedy “vnější” paměť (kde) na úkor “vnitřní” (co).

Výzkumníci došli k závěru, že pokud máme informaci za přístupnou v budoucnosti, lépe si pamatujeme její zdroj, zatímco samotný obsah spíš zapomeneme. Naopak nejlépe si pamatujeme ty informace, o jejichž budoucí přístupnosti pochybujeme.

“Zdá se, že lidé si nepamatují kde informace je, pokud si ji pamatují, ale pamatují si kde ji najít, pokud si informaci jako takovou nepamatují. To je předběžným důkazem, že když lidé očekávají, že informace zůstane přístupná (jako například v případě připojení k internetu), pravděpodobněji si spíš zapamatují kde ji hledat, než její jednotlivé detaily.”

Vědci dále dovozují, že tento přístup má kořeny v sociálním sdílení informací. Pokud si naši předkové byli jisti, že někdo z jejich kontaktů informaci má, raději si zapamatovali, kdo to je. S počítači pracujeme stejným způsobem a místo každého detailu si ukládáme do paměti informace o tom, kde hlubší znalosti najdeme v případě jejich potřeby.

“Stáváme se symbioticky propojenými s našimi elektronickými zařízeními, vyvíjíme se v propojené systémy, které si pamatují méně informace jako takové a více toho, kde tyto informace mohou být nalezeny. To nám dává výhodu přístupu k velkému množství informací – přestože nevýhody tohoto přístupu jsou stále diskutovány.”

Via Harvard

Total
0
Shares
Další články