Srovnání: rozdrtí aplikace televizní reklamu?

Flurry je reklamní platformou do aplikací pro iPady, iPody a iPhony, tedy zařízení fungující na bázi operačního systému iOS. Z celkového počtu asi 250 tisíc aplikací dostupných přes Apple App Store Flurry obsluhuje reklamu v nějakých 50 tisících, hrubým odhadem tedy jeho dosah a zároveň statistické údaje o aktivitě pokrývají zhruba pětinu trhu.

Dalším důležitým faktem, který je třeba si uvědomit pro správné závěry z níže uvedených statistik, je, že Flurry v této studii sleduje pouze aktivitu ve dvou typech aplikací, jmenovitě těch věnovaných sociálním hrám a sociálním sítím. Přestože tyto typy aplikací jsou nejrozšířenější a pro reklamu tak i nejpříhodnější, statistika zahrnující pouze je bude oproti celkovému pohledu podsazená, především co do velikosti oslovitelného publika.

Aplikace mají větší dosah než American Idol

Vůbec nejsledovanější americký televizní pořad je úterní American Idol na FOXu, který dosahuje sledovanosti kolem 23 milionů diváků, následuje středeční verze se zhruba 21,5 milionu. Dále se umísťuje několik pořadů CBS se sledovaností necelých 20 milionů. Toto jsou počty diváků, které mohou marketéři oslovit přes snad nejtradičnější současné reklamní médium vůbec v těch nejatraktivnějších časech a přes ty nejsledovanější pořady.

Jak jsou na tom ve srovnání s televizí zmiňované aplikace z kategorií sociálních her a sítí? V souhrnu využívá tyto aplikace každý den 19 milionů lidí, v průměru na nich každá osoba stráví 22 minut. Tím se částečně přibližuje nejsledovanějším pořadům, které mají jen o málo vyšší počet diváků, nicméně delší vysílací čas. Aplikace ovšem svoje publikum oslovují každý jednotlivý den, zatímco nejsledovanější televizní pořady bývají vysílány jednou až dvakrát, maximálně třikrát týdně.

Otázka správného publika

Připočtěme, že Flurry obsáhne pouhou pětinu trhu, že ve srovnání se jedná jen o dva nejatraktivnější typy aplikací a že jde pouze o aplikace pro operační systém iOS. Jaký vyplývá závěr? Aplikace jsou v USA již v současnosti schopny oslovit minimálně srovnatelné publikum jako televize, ne-li širší.

Nezodpovězenou otázkou tak zůstává již jen skladba tohoto publika, která pro některé marketéry může být z mnoha důvodů méně vhodná, než publikum televizní. Reklama přes nové netradiční kanály, například právě zmiňované aplikace, je ale jistě něčím, co moderní marketér nemůže při svojí práci opomíjet.

Via Flurry