Snapshot: Jaké platební možnosti využívají čeští uživatelé při placení online?

Snapshots on-lineSnapshots je exkluzivní on-line systém společnosti OMD k získávání aktuálních informací z trhu, o respondentech, jejich chování a postojích. Nástroj Snapshots on-line využívá panel více než 24 000 respondentů, který je reprezentativní vzhledem k české internetové populaci. Z panelu byla pro tento výzkum vybrána cílová skupina 530 lidí ve věku 15-69 let tak, aby podala reprezentativní výpověď o stavu zkoumaného jevu. Exkluzivní výsledky z nástroje Snaphots on-line vám budeme přinášet pravidelně každý pátek.

Většina internetových uživatelů alespoň někdy nakupuje online. Mezi způsoby platby má prvenství přímá platba (tedy na dobírku), velmi blízko se však v oblíbenosti umístily bankovní převody. Z hlediska statistické chyby se tedy dá říci, že přímá platba i bankovní převody jsou při platbě na internetu užívány přibližně stejně. Muži využívají více možností platby než ženy, především platbě kreditní kartou jsou nakloněni více. Pro mladé je pak jednoznačně nejoblíbenějším způsobem platba přímá. Překvapivě oblíbená je i možnost platit přes PayPal – u věkové skupiny 18-29 se k této možnosti hlásí takřka pětina respondentů (naopak u věkové skupiny 60-69 tuto možnost nevyužívá prakticky nikdo).

Jaké platební možnosti používáte při placení online?

Jaké platební možnosti používáte při placení online?

Předchozí snapshoty: