Průzkum: Téměř čtvrtina uživatelů se považuje za smartphonové závisláky

Téměř 9 z 10 českých internetových uživatelů už dnes vlastní chytrý telefon – a z nich skoro čtvrtina se považuje za závislou na této technologii. Průměrně svůj čas strávený se smartphonem denně respondenti odhadují na něco málo pod tři hodiny; jedním z výstupů výzkumu však také je, že necelé dvě třetiny uživatelů smartphonu aktivně nesledují množství času, který mu věnují.

Až 60 % pak přiznává, že používá smartphone před spaním a 53 % po probuzení. Skoro tři čtvrtiny vlastníků chytrých telefonů také sdílí fotografie ze svého života po internetu se svými přáteli a rodinou. Veřejně, tedy nejen se známými, to dělají zhruba dvě pětiny.

Výzkum zaměřený na téma závislosti na chytrých telefonech provedla společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru dat na vzorku pěti set respondentů z řad aktivní internetové populace Českého národního panelu starší 15 let.

Za závislé na svém telefonu se považuje 23 % respondentů výzkumu, ve větší míře se tak označují mladší respondenti a také ženy. Dalších 63 % tuto myšlenku naopak odmítlo a 13 % na tuto otázku nedokázalo odpovědět.

Jedním z ukazatelů určité závislosti na této moderní technologii je bezpochyby čas, který s ní uživatelé tráví. Na ten se výzkum ptal na základě vlastního odhadu respondentů: průměrně zabírají činnosti na smartphonu lidem necelé tři hodiny denně. Množství času je ale opět rozdílné ve věkových skupinách: nejmladší uživatelé chytrých telefonů s nimi tráví v průměru čtyři hodiny, věková skupina 35–44 let pak necelé tři hodiny a lidé nad 45 let věku ani ne dvě hodiny za den. Menší rozdíly panují taky mezi muži a ženami: ženy tráví na smartphonech o něco více času.

Obecně má většina uživatelů chytrých telefonů tendenci nevěnovat příliš pozornosti času, který na nich tráví (61 % odpovědělo, že čas aktivně nesledují – a ve větší míře se k tomu hlásili muži). 17 % si naopak čas hlídá, a to pomocí speciální aplikace, a 23 % času věnuje pozornost, ale bez použití aplikace. Zajímavostí je, že nejvíce čas pomocí zvláštních nástrojů sledují nejmladší respondenti (31 %), tedy přesně ti, kteří na smartphonech tráví nejvíce hodin a také se v největší míře sami považují za závislé na svém telefonu.

Smartphone před spaním a ve společnosti

Další otázky ve výzkumu zjišťovaly, jak lidé využívají své chytré telefony v různých situacích. Ukázaly například, že velká část vlastníků těchto přístrojů nijak nereguluje jejich používání před spaním nebo po probuzení: 60 % přiznává, že obvykle používá svůj telefon před spaním a 53 % po něm sáhne, jakmile se probudí. Opět není překvapením, že i tyto tendence jsou podstatně silnější u mladších respondentů. Celkem 29 % uživatelů chytrých telefonů svůj přístroj nepoužívá ani bezprostředně před spaním ani ihned po probuzení.

Co se týče využívání chytrých telefonů ve společnosti jiných lidí, v kruhu rodiny nebo přátel (například při setkání v restauraci), přiznává více než třetina uživatelů, že svému mobilu věnuje určitou pozornost: berou ho ale do ruky jen, když jim vyskočí nějaké upozornění, například na příchozí zprávu nebo podobně. Pozitivní pak je, že pouze 8 % je i ve společnosti jiných lidí aktivní na svém telefonu (třeba na sociálních sítích) a více než polovina nechává svůj telefon v klidu a věnuje se plně společnosti.

Sdílím, tedy jsem

Online sdílení nejrůznějšího obsahu z našich životů je jednou z oblastí, kterou chytré telefony významně usnadnily. Jak ukazují výsledky výzkumu Nielsen Admosphere, uživatelé do jisté míry rozlišují sdílení fotografií s přáteli a s širokou veřejností: veřejně sdílí aspoň někdy fotky ze svého života 43 % dotázaných, naproti tomu s rodinou a přáteli tento obsah sdílí skoro tři čtvrtiny. Málokdy se však jedná o frekventovanou aktivitu: téměř každou událost (výlet, návštěvu restaurace, vlastní uvařené jídlo apod.) sdílí veřejně jen 2 % a s přáteli či rodinou 7 % dotazovaných. Občas to dělá veřejně 13 % a v případě rodiny a přátel 29 % uživatelů smartphonu. Nejčastější možností však byla odpověď „výjimečně“ – tak sdílí fotky veřejně 29 % a s přáteli nebo rodinou 38 %.

 

Diskuze k článku