Příjmy z online reklamy v Kanadě překonaly 1,6 miliardy dolarů

Příjmy z online reklamy se podle reportu IAB za poslední 4 roky více než zčtyřnásobily – v roce 2004 Se jednalo o 364 milionů dolarů, v roce 2008 už o 1,6 miliardy. Internet tak v Kanadě nyní tvoří 11% všech reklamních příjmů (celková částka se pohybuje okolo 14 miliard dolarů) a v objemu proinzerovaných prostředků přeskočil rádio (to utřžilo v roce 2008 1,55 miliard).

Zhruba 20% z online reklamních příjmů (317 milionů) tvoří kanadská francouzská média, která si oproti předchozímu roku polepšila o 22%.

Nejsilnějším kanálem je opět search s 38%, následován je displej reklamou s 31%. Zajímavostí je růst online video reklamy, která utržila v roce 2008 celkem 12 milionů dolarů (oproti 9 milionům z předchozího roku).

Forecast na rok 2009 je růst 9,2%, tedy 1,75 miliard dolarů.

graf:podíl jednotlivých inzertních segmentů

kanadský online trh

Pro představu: celkový objem online inzerce je podle projektu AdMonitoringu okolo 2 miliard CZK.

Detailní report si můžete stáhnout z oficiálního webu IAB Canada.