Petice Internet bez cenzury má 5000 podpisů za tři dny

Už v úterý bude sněmovna hlasovat o novele zákona o loteriích, jehož absurdní dodatek vyvolal vlnu nevole na českém internetu. Provozovatelům internetu pod pokutou přikazuje blokovat neschválené hazardní stránky, což ale reálně nemohou zajistit.

Centrem odporu proti snaze přenést odpovědnost za boj s nelegálním online hazardem na provozovatele připojení se stala petice Internet bez cenzury, která již nasbírala téměř 5 tisíc podpisů (nyní už zřejmě více) a neustále přibývají další. Petiční výbor zároveň vybízí k apelu přímo na konkrétní politiky s pomocí služby napistejim.cz.

Problémem je, že tento obsah je prakticky nemožné jakkoli uhlídat jak ze strany provozovatelů internetu, tak i mnohých webů, které zobrazují reklamu s pomocí automatických systémů jako je Google Adsense. Pokuta za porušení zákona přitom může dosáhnout až 10 milionů. Nemluvě o tom, že tak zákon direktivně nařizuje cenzuru stránek s určitým obsahem.

“Když už předpokládáme, že moc má právo nějaký web zakázat, tak udělat to zavedením zodpovědnosti třetí strany místo zodpovědnosti majitele/provozovatele toho nežádoucího webu je katastrofální rozhodnutí, protože ve výsledku mohou nastat jen dvě situace: Třetí strany (provozovatelé internetových sítí) nemají pod kontrolou to, co je předmětem zákazu, a jsou-li za to činěny zodpovědnými, budou buď reagovat tím, že budou preventivně blokovat vše co jenom vzdáleně zavání něčím nežádoucím, a výsledkem bude blokování naprosto legitimního obsahu, se všemi negativy které to může přinést nám všem. Nebo budou trvale žít ve strachu, že budou platit obrovské pokuty za něco, co prostě nemají pod kontrolou a nemohou to uhlídat – takže mnozí z nich si to raději rozmyslí a místo podnikání v takto rizikové zemi půjdou podnikat raději někam jinam – opět s negativními důsledky pro nás všechny a naši ekonomiku,” píší zástupci petičního výboru.

Kritizovaná součást novely říká následující:

Ҥ2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a) , obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.”.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.”.

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.”.

V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

“(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.”

Total
0
Shares
Další články