Nový Google Transparency Report: žádostí států přibývá

První Transparency Report zveřejnil Google v roce 2010 a vztahoval se k druhému pololetí předchozího roku. Od té doby společnost ze zveřejňování žádostí oficiálních míst o data uživatelů udělala tradici a pravidelně vydává přehledy za každé uplynulé pololetí. Nyní Google vydal přehled za první polovinu roku 2012.

Od ledna do června obdržela společnost celosvětově 20 938 žádostí o data, které se vztahovaly celkem ke 34 614 uživatelských účtů. Jak je vidět na následujícím grafu, oproti předchozímu pololetí jde o pokračující nárůst. Vzrůstající trend se přitom vytrvale ukazuje již od prvního reportu za rok 2009.

Žádosti o data uživatelů od konce roku 2009

Za první pololetí tohoto roku také poprvé výrazněji vzrostly žádosti o stažení obsahu, které se na rozdíl od žádostí o uživatelská data držely od vydání první zprávy na relativně stabilní úrovni a dokonce mírně klesaly. Celkem vlády od ledna do června zaslaly 1791 žádostí o stažení 17 746 kusů obsahu. Rozpis žádostí podle jednotlivých států naleznete zvlášť pro uživatelská data a zvlášť pro žádosti o stažení obsahu. Pokud jde o Českou republiku, ta Google žádala o data v prvním pololetí 44krát, o stažení obsahu neusilovala ani jednou.

Globální vývoj počtu žádostí o stažení obsahu

Česká republika se v žebříčku poprvé objevila v rámci posledního reportu, který jsme podrobně rozebrali v článku Google: Státy chtějí mazat stále více obsahu, poprvé i Česko. Tehdy ale bylo tuzemských žádostí jen minimum, týkaly se pouze stažení obsahu a žádné z nich navíc nebylo vyhověno. Tentokrát už Google vyhověl 32 procentům ze 44 českých žádostí o data. Například maďarské úřady podaly 92 žádostí o data a neuspěly ani jednou, Slovensko v seznamu nefiguruje vůbec.

Via Google