Minority častěji využívají mobilní připojení

Tento průzkum dále ukázal, že skoro jedna třetina Američanů má zpřístupněný mobilní internet a alespoň jednou za měsíc se přihlásí přibližně 26,3 % uživatelů mobilního internetu z celkového počtu 73,7 miliónu.

Zajímavá čísla se ukazují také v četnosti připojení k internetu přes klasické PC mezi různými etniky. Zde je poměr vyšší mezi bělochy (59%), oproti 45% mezi Afroameričany.  Naproti tomu téměř jedna polovina Afroameričanů a Hispánců uvedla, že se alespoň jednou v roce 2009 dostala na internet přes mobilní telefon, zatímco mezi bělochy to bylo 28 %. Z toho jasně vyplývá, že mobilní telefon pro připojení k internetu využívají oproti bělochům spíše příslušníci menšin.

pew internet

Tento tendenční růst užívání mobilního internetu mezi etnickými skupinami roste od roku 2007, ale u minorit je přece jen nárůst ještě vyšší. Afroameričané i Hispánci také při průzkumu od Pew Internet využívali více mobilní telefon pro vedlejší aktivity, včetně posílání SMS, hraní her, posílání emailů a dalších.