Malí a střední podnikatelé preferují internetovou reklamu před tradičními médii

Vyplývá to z každoročního průzkumu prováděného Kelsey Group ve spolupráci s ConStat, nazvaného Local Commerce Monitor, tento rok s přídomkem Wave XIII (Vlna 13, pozn. redakce). Je to vůbec poprvé, kdy internetová reklama nad tradičními médii zvítězila. Průzkum je prováděn vždy po polovině roku a čísla za poslední tři roky jsou následující:

 

Rok 2007, červenec
tradiční média využilo 76% podniků
online média využilo 71% podniků

Rok 2008, srpen
tradiční média využilo 74% podniků
online média využilo 73% podniků

Rok 2009, srpen
tradiční média využilo 69% podniků
online média využilo 77% podniků

 

„Trend nahrazování tradičních médií digitálními sledujeme během posledních čtyř vln našeho průzkumu.“ komentoval Steve Marshall, ředitel výzkumu v The Kelsey Group. „Překonání tradičních médií internetovými v oblasti využití malými a středními podniky je důležitý milník, který naznačuje velký posun směrem k online platformám.“

Peníze se zatím drží u tradičních médií, trend jde k digitálním

Je nicméně potřeba si uvědomit, že množství firem využívajících ten který typ médií ještě nemusí znamenat, že do tohoto typu reklamy jde více peněz. Přestože více firem se přiklonilo tento rok k online reklamě, průměrné výdaje na tradiční média byly vyšší – na jejich služby šlo 63,2% reklamního rozpočtu všech podniků dané velikosti.

Zajímavý je zde ale pokles objemu těchto prostředků, oproti minulému srpnu to bylo o 14,8% méně. Pro online média dobrá zpráva, došlo zde ke zvýšení výdajů z 22% v roce 2008 na 36,8% v roce 2009. Tento raketový nárůst vystihuje nástup online médií snad ještě více, než počty firem využívající jednotlivé typy reklamy.

Ve Spojených Státech pak letos celkové výdaje malých a středních firem na reklamu klesly oproti roku 2008 o 23,5%.