Loňský účet kyberzločinu? Zhruba 445 miliard dolarů

Center for Strategic a International Studies, americký think tank sídlící ve Washingtonu, DC., provedl studii zaměřenou na ztráty způsobené kyberzločinem, financovanou bezpečnostní společností McAfee. Výsledek? Kyberzločin citelněji postihuje bohatší země, které kvůli němu tratí až k 0.9 procenta HDP, chudší země kyberzločin ročně stojí jen kolem 0.2 procenta HDP.

Celkový účet kyberzločinu v roce 2013 studie odhaduje na 375 až 575 miliard dolarů, s medianem 445 miliard. Měřeny byly škody spojené s krádežemi duševního vlastnictví, finančními zločiny a ztrátami obchodního tajemství. Studie k souhrnné hodnotě škod dospěla třemi navzájem nezávislými způsoby výpočtu.

Zároveň autoři studie vyčíslili, že ztráty spojené s kyberzločinem v loňském roce připravily o práci asi 200 tisíc lidí v USA a kolem 150 tisíc lidí v Evropské Unii. Sami ovšem připouští, že jde jen o odhady, protože vztah mezi ztrátami duševního vlastnictví, finančními ztrátami a ztrátami pracovních míst není zatím detailně prozkoumán. Velkou výzvou také pro tvůrce studie bylo nedůsledné zaznamenávání dat o kyberzločinech. O spojitosti mezi duševním vlastnictvím a zaměstnaností ale studie přesto nepochybuje, doslova se v ní píše:

„Duševní vlastnictví je jednou z hlavních konkurenčních výhod pro společnosti i pro země. Ztráta duševního vlastnictví znamená méně pracovních míst a méně špičkově placených pracovních míst v postižených zemích.“

Studie zároveň zjistila, že z globálního pohledu mají silnější ekonomický efekt investice do efektivnější státní strategie potírání kyberzločinu než investice do bezpečnostních aplikací a programů. Celý text studie k nalezení zde (PDF).