Kdo vás zabije první – covid nebo rakovina?

Co do počtu zjištěných nádorových onemocnění jsme mezi ostatními zeměmi Evropy na 16.– 17. místě, u některých onkologických diagnóz se nám dokonce podařilo obsadit nejvyšší místa žebříčků. Nejčastěji bojujeme se zhoubnými nádory ledvin, slinivky břišní, žlučníku či prostaty. Oproti roku 2000, kdy na zdravotní péči související s novotvary vydávaly zdravotní pojišťovny 7 miliard Kč ročně, toto číslo vzrostlo v roce 2017 na 26 miliard Kč.

Před covidem

Počet nově zjištěných zhoubných novotvarů setrvale roste, v několika posledních letech došlo v České republice k mírnému zpomalení. Před třemi lety bylo nově diagnostikováno přes 87 000 onkologických onemocnění, přičemž se o něco častěji vyskytuje u mužů. V roce 2018 byl poměr pacientů mužského pohlaví oproti ženskému 1,2:1. Ve stejném roce zemřelo na rakovinu téměř 27 700 osob, což z ní učinilo druhou nejčastější příčinu úmrtí v České republice hned po kardiovaskulárních chorobách. Tak to ovšem bylo do doby před Covidem…

Po covidu

Od 1. 3. 2020, kdy se objevily v Česku první tři případy nakažení novým typem koronaviru, do 24. 3. 2021, přibylo v zemi na 1 486 510 případů. Ke stejnému datu zemřelo „s covidem“ 25 258 lidí. Otázkou je, nakolik je statistika mortality průkazná, a nakolik zavádějící. Ministerstvo zdravotnictví ČR na svém webu uvádí, že tento počet zahrnuje všechna úmrtí osob, „které byly pozitivně testovány na covid‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí“.

Nejvyšší čas převzít zodpovědnost za své zdraví

V České republice existuje užitečný nástroj, který slouží k prevenci a vyhledávání rizikových nemocí u české populace. Program zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví a každý rok se díky němu odhalí tisíce nádorových onemocnění, která by jinak páchala v tělech pacientů mnohem katastrofálnější škody. Počáteční fáze těchto onemocnění se dají léčit, díky čemuž dojde k záchraně či prodloužení života mnoha lidí. V jiných zemích Evropy jsou podobné programy využívány až 80 % populace, kdežto u nás o ně není moc zájem.

Lidé odmítají převzít zodpovědnost za své zdraví, nejsou ochotni si sami hlídat lhůty a preventivně (resp. dobrovolně) docházet k lékaři. Přitom programy jsou bezbolestné a zcela zdarma. Navíc je prokázané, že skutečně dokáží zabránit mnoha zbytečným úmrtím. 

Role screeningu při prevenci rakoviny

Mezi programy hrazené veřejným zdravotním pojištěním patří screening karcinomu prsu (pro ženy od 45 let), screening děložního hrdla (gynekolog toto vyšetření provádí v rámci pravidelné preventivní prohlídky) a kolorektální screening (pro všechny nad 50 let).

Screening každý rok diagnostikuje až 16 tisíc nových onemocnění, na něž umírá každoročně až 5 tisíc Čechů. Od roku 2014 funguje adresné zvaní občanů, jehož cílem je zvýšit jejich nedostatečnou participaci na screeningových programech. Jak to vypadá v praxi? Zdravotní pojišťovny dopisem zvou na prevenci klienty, kteří se preventivních prohlídek neúčastní. Když nereagují, jsou pozvánky zasílané opakovaně. Na první pozvánku zareaguje cca 22 % pozvaných a na opakované pozvání reaguje 15 % (3. pozvánka) či 9 % (4. pozvánka). V letech 2014–2018 tak bylo jen na screening nádorů tlustého střeva a konečníku rozesláno 4,6 milionu pozvánek. Míra účasti je navzdory tomu nízká. 

Screening rakoviny prsu snižuje úmrtnost na tento nádor až o 30 %, screening rakoviny děložního čípku až o 50 % a screening karcinomu rekta a tlustého střeva o 25 %. Podle odhadů Masarykova onkologického ústavu by díky prevenci mohla být v příštích 20 letech snížena úmrtnost na zhoubné nádory až o 29 %.

Koronavirus vs. prevence

Koronavirus plní stránky novin, webů, naší mysli a nyní bohužel i nemocnice – už více než rok. Veškerá pozornost se ubírá jeho směrem, a prevence proti závažným onemocněním, včetně rakoviny, se odsunula na vedlejší kolej. Prvotní příznaky se často přehlédnou nebo neřeší, dobrovolně dnes do nemocnice nechce jít nikdo. Počáteční stádia nemoci proto zůstávají neobjevena a nemoc se ohlásí až později. Někdy dokonce příliš pozdě.

Koronavirus neodezněl po několika měsících, jak jsme doufali, a nyní, i po roce, lidé přesouvají návštěvu svého lékaře na neurčito. Ti odvážnější (nebo ti, kterým už příznaky nedají spát), se konečně vydávají do nemocnice i přes nepříznivou situaci. Lékaři i pacienti však stále odkládají vyšetření, někteří lékaři dokonce pacienty ani nepřijímají, a nemocnice musely utlumit veškerou péči a řeší jen akutní případy. Jaké následky to bude mít, se však dozvíme až časem.

Podle České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) loni došlo k meziročnímu poklesu vykázaných preventivních prohlídek, které mají za úkol odhalit nemoc včas. Dle ČPZP se počet účastníků screeningu kolorektálního karcinomu snížil na 13 % oproti roku 2019, kdy se jej účastnilo 16 % pojištěnců ČPZP nad 50 let. Není možné odhadnout, jaký vliv bude mít výpadek preventivních prohlídek na nárůst onkologických onemocnění, a kdy na sebe rakovina zase strhne naši primární pozornost…

Předcházejte vážným onemocněním

V tomto případě platí dvě důležité zásady – abyste maximálně snížili riziko onemocnění, je třeba dbát na zdravý životní styl a neodkládat pravidelné preventivní prohlídky, přestože jim pandemická situace v zemi příliš nepřeje. Díky nim se leckdy podaří zachytit malé, zatím nezhoubné nádory a pomocí zákroku se zamezí vzniku rakoviny. Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře by se měla provádět vždy jednou za dva roky a je plně hrazena pojišťovnou.

Zdroje:

czso.cz/documents/10180/92010922/3202031923_zdr.pdf/34f0e78b-d787-4bf4-8e4b-3ac8e6cd339c?version=1.3

onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8466

nzip.cz/clanek/310-screeningove-programy

mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/screening-zhoubnych-nadoru-tlusteho-streva-a-konecniku-zachranuje-tisice-lidskych-zivotu/

nzip.cz/clanek/24-programy-prevence-screeningu-zhoubnych-nadoru-v-cr

mou.cz/prevence-nadorovych-onemocneni/t3017

zdravezpravy.cz/2021/02/04/lonske-statistiky-onkologickych-pacientu-mohou-klamat/

Total
1
Shares
Další články