Infografika: Jak fungují obchodníci s daty

O obchodnících s daty jste určitě slyšeli. Pokud nás pravidelně čtete, nemohla vám jejich existence uniknout například v souvislosti s některými reklamními produkty Facebooku (partner categories, custom audiences), které by bez nich buď vůbec nefungovaly, nebo ztratily část svých možností.

Obchodníci s daty, z anglického data brokers (podle IT Law Wiki se používají také termíny information brokers, information resellers a information solution providers), jsou společnosti, které z různých zdrojů získávají informace o spotřebitelích. Z těch vytváří často i velmi rozsáhlé profily a tyto informace v různé podobě pak dále prodávají jak soukromým společnostem, tak i veřejným orgánům. Účely takového prodeje informací mohou být různé – v případě soukromých společností půjde nejčastěji o marketing, v případě veřejných subjektů může jít třeba o vymáhání práva či národní bezpečnost.

O tom, jak takový byznys funguje, pojednává zajímavá infografika od Privacy Choice. Neobsahuje sice zcela vyčerpávající informace, jako základní pohled do zákulisí ale rozhodně postačí: