Google Instant zvýšil příjmy z reklamy. O kolik?

Koncem první poloviny září zavedl Google novou podobu svojí stěžejní služby, internetového vyhledávače. Od této chvíle se výsledky nezobrazují po stisknutí klávesy Enter, nýbrž je Google zobrazuje průběžně tak, jak hledající píše svůj dotaz. Již při zavádění služby se objevila celá řada spekulací o tom, jaký vliv bude mít dynamické vyhledávání na příjmy z reklamy, na počet zobrazených reklam a jejich cenu. Mnozí tvrdili, že Google Instant zvýší počty reklam, které uživatelé uvidí, a tím dojde ke zvýšení příjmů Googlu.

Zda k tomu skutečně došlo mohou napovědět analýzy dvou velkých správců reklamních kampaní. O vnitrofiremních statistikách promluvili pro Wall Street Journal Matt Lawson, víceprezident marketingu v Marin Software, společnosti spravující v AdWord kampaních více než 1,3 miliardy dolarů výdajů od zadavatelů jako Macys či Kayak, a Peter Levin, manažer LSF Interactive, mající na starosti kampaně v hodnotě 9,5 milionu dolarů, mezi jinými pro Calvin Klein.

O 9 procent více reklam

Podle dat první zmiňované společnosti, Marin Software, se v prvních dvou týdnech po zavedení dynamického vyhledávání zvýšil počet zobrazených reklam v jejich kampaních o 9 procent. To ale nebylo všechno, zvýšil se i absolutní počet prokliků, a to o ne úplně zanedbatelných 5 procent. A vůbec nejlepší zpráva pro zadavatele reklamy? Protože celkové výdaje firem vzrostly jen o 2 procenta, zvýšil se prospěch, který zadavatelé z reklamy mají, protože průměrná cena za proklik se tak o několik procent snížila.

Naopak data druhé spoolečnosti LSF Interactive o velkých změnách nemluví. Přesná čísla k dispozici nedali, podle vyjádření ale „po změně vyhledávání nedošlo k žádným zásadním změnám v chování uživatelů“. V porovnání s velikostí kampaní LSF a velikostí kampaní Marin Software je nicméně mnohem přesvědčivější zhruba 100krát větší vzorek od Marin Software.

Pokud by odpovídal nárůst výdajů o 2 procenta, pro Google, který z AdWords má příjmy někde kolem 26 až 28 miliard dolarů, by i takové zvýšení pouze na základě zavedení dynamického vyhledávání bylo podstatným zdrojem nových příjmů. Jednoduché počty nás dovedou k závěru, že by se jednalo zhruba o půl miliardy dolarů ročně. A to rozhodně není málo.

Via WSJ