Evropský soud: Vyhledávače musí na žádost odstranit některé odkazy

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v kauze, kterou mu předložil španělský soud, že fyzické osoby mohou v určitých případech mít právo na odstranění odkazů na informace o své osobě z vyhledávačů. Aby takové právo měly, musí ovšem být naplněny určité okolnosti, které zakládají jejich právo na ochranu soukromí podle evropské směrnice 95/46/ES.

Evropský soud rozhodoval na základě dotazu vzneseného v rámci španělské kauzy. V ní se žalobce domáhal, aby Google odstranil z vyhledávání odkazy na staré články o exekuci z roku 1998, která na něj byla uvalena v souvislosti s dluhem na platbách sociálního zabezpečení. Tyto odkazy se zobrazovaly na předních pozicích vyhledávače tehdy, pokud uživatelé jako vyhledávací heslo zadali jméno žalobce. Kauza kolem dluhů a exekuce byla přitom již dlouhé roky uzavřena.

Evropský soud dovodil, že vyhledávače se v souvislosti se svou činností dopouštějí zpracovávání osobních údajů, přestože to není hlavním smyslem jejich práce, a přestože pracují pouze s daty, která již byla zveřejněna jiným způsobem (především v médiích). Z toho důvodu na jejich činnost soud aplikoval zmíněnou směrnici o ochraně osobních údajů.

Podle závěru soudu se fyzická osoba v souladu se směrnicí může domáhat odstranění odkazů, které jsou u vyhledávacích dotazů obsahujících její jméno a přímo se týkají jejího soukromí, a to za předpokladu, že nejsou dány zvláštní důvody, proč by tyto odkazy měly být zachovány. Zvláštní důvod mj. není dán tehdy, pokud takový důvod sice existoval v minulosti, vzhledem k vývoji okolností a množství času, který mezitím uplynul, již ale zveřejňování informace není relevantní. Naopak zvláštním důvodem pro zachování odkazů může být to, že jde o veřejně činnou osobu, u níž je dán zvýšený zájem na co nejširší veřejnosti všech informací, které se jí týkají.

Zjednodušeně řečeno: Soud rozhodl, že s výjimkou veřejně činných osob se mohou přímo u vyhledávače samotného lidé domáhat toho, aby odstranil u vyhledávacích dotazů obsahujících jejich jméno odkazy, které jsou již staré a neaktuální.