Evropský soud: Vyhledávače musí na žádost odstranit některé odkazy

V rámci evropské směrnice o ochraně osobních údajů mohou lidé za určitých okolností žádat po vyhledávači, aby odkazy týkající se jejich osoby odstranil. Podmínkou je, že takové odkazy jsou neaktuální, nebo že žadateli neadekvátně zasahují do soukromí.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v kauze, kterou mu předložil španělský soud, že fyzické osoby mohou v určitých případech mít právo na odstranění odkazů na informace o své osobě z vyhledávačů. Aby takové právo měly, musí ovšem být naplněny určité okolnosti, které zakládají jejich právo na ochranu soukromí podle evropské směrnice 95/46/ES.

Evropský soud rozhodoval na základě dotazu vzneseného v rámci španělské kauzy. V ní se žalobce domáhal, aby Google odstranil z vyhledávání odkazy na staré články o exekuci z roku 1998, která na něj byla uvalena v souvislosti s dluhem na platbách sociálního zabezpečení. Tyto odkazy se zobrazovaly na předních pozicích vyhledávače tehdy, pokud uživatelé jako vyhledávací heslo zadali jméno žalobce. Kauza kolem dluhů a exekuce byla přitom již dlouhé roky uzavřena.

Evropský soud dovodil, že vyhledávače se v souvislosti se svou činností dopouštějí zpracovávání osobních údajů, přestože to není hlavním smyslem jejich práce, a přestože pracují pouze s daty, která již byla zveřejněna jiným způsobem (především v médiích). Z toho důvodu na jejich činnost soud aplikoval zmíněnou směrnici o ochraně osobních údajů.

Podle závěru soudu se fyzická osoba v souladu se směrnicí může domáhat odstranění odkazů, které jsou u vyhledávacích dotazů obsahujících její jméno a přímo se týkají jejího soukromí, a to za předpokladu, že nejsou dány zvláštní důvody, proč by tyto odkazy měly být zachovány. Zvláštní důvod mj. není dán tehdy, pokud takový důvod sice existoval v minulosti, vzhledem k vývoji okolností a množství času, který mezitím uplynul, již ale zveřejňování informace není relevantní. Naopak zvláštním důvodem pro zachování odkazů může být to, že jde o veřejně činnou osobu, u níž je dán zvýšený zájem na co nejširší veřejnosti všech informací, které se jí týkají.

Zjednodušeně řečeno: Soud rozhodl, že s výjimkou veřejně činných osob se mohou přímo u vyhledávače samotného lidé domáhat toho, aby odstranil u vyhledávacích dotazů obsahujících jejich jméno odkazy, které jsou již staré a neaktuální.

Total
0
Shares
Další články