Dohoda Yahoo s Bingem je dojednaná

K finální verzi dohody obě strany podle dostupných zpráv dospěly 4. prosince. Základním pilířem, snahou a cílem je podle vyjádření obou partnerů vytvořit místo dvou vyhledávačů jeden silnější, aby byl schopný Googlu efektivněji konkurovat. Google má v USA tržní podíl asi 65%, Yahoo s Bingem v součtu 28%.

Pokud dohodu schválí americké ministerstvo spravedlnosti, budou obě strany pokračovat v jejím uvedení v život i mimo americkou půdu. Podle ověřených zpráv již delší dobu probíhají neformální rozhovory s Evropskou Komisí.

Microsoft bude hledat a Yahoo bude prodávat

Dle dohody bude na všech stránkách běžících pod taktovkou Yahoo fungovat jako vyhledávač Bing a za vyhledávání tak bude zodpovídat Microsoft. Yahoo bude naopak mít na starosti prodej reklamy ve vyhledávání jménem obou společností. Celosvětově. Z dohody bude moci Yahoo vycouvat tehdy, pokud by RPS (revenue-per-search, tržba za uskutečněné hledání) obou společností dohromady byla nižší než u Googlu. Celkově je smlouva uzavřena na deset let.

Pokud vše půjde hladce a americké ministerstvo nebude mít výhrady, měl by se projekt začít realizovat někdy ze začátku příštího roku.

via eWeek