Displej reklama údajně zvyšuje návštěvnost z vyhledávání i CTR u PPC kampaní

Agentura iCrossing ve studii The Effects of Display Media on Search Traffic na příkladu kampaně svého klienta ukazuje, že displej reklama může zvýšit návštěvnost z vyhledávání až o 14% a clickthrough rate (CTR) u PPC kampaní dokonce až o 15%. Podle agentury je to především díky zvýšení brand awareness.

iCrossing vybrala pro účely studie jednoho jediného klienta – globální společnost zaměřenou na cestovní ruch s průměrnou brand awareness. Klientovi před analyzovanou kampaní neběžela jiná displej reklama.

Data agentura rozdělila do čtyř časových úseků (testovací kampaně probíhaly mezi 1.lednem a 28.únorem).

  • 1. úsek běžel bez displej reklamy
  • 2. úsek běžel s displej reklamou
  • 3. úsek běžel s displej reklamou od cizí agentury
  • 4. úsek běžel bez displej reklamy

Vliv na návštěvnost z vyhledávání

První graf ukazuje procentuální nárůst počtu návštěv z vyhledávání – ty vzrostly během displej kampaně o 13,7%.

návštěvnost z vyhledání

Vliv na SEM

Na druhém grafu je vidět, jak se během displej kampaně zvedlo CTR na PPC reklamách – během iCrossing kampaně se průměrné CTR zvedlo o 14,87%.

CTR u SEM

Agentura iCrossing z výsledků tedy vyvozuje již zmiňované: displej reklama (tedy zvyšování brand awarenes, brand recognition a brand preference) má signifikantní význam pro zvyšování návštěvnosti z vyhledávání (pravděpodobně se to týká pouze brand-related klíčových slov, případně claimů z displej kampaně) i zvyšování CTR na PPC kampaních. Podle iCrossing dokonce displej reklama snižuje i výsledné CPC (cost-per-click) u PPC kampaní.

Nejsme si úplně jistí, že z tohoto modelu výzkumu lze vyvodit úplně obecný závěr, nicméně čísla to jsou vcelku zajímavá. Ještě zajímavější by bylo srovnat více klientů z více vertikál, více regionů a během rozdílných časových úseků.

Celý report si můžete stáhnout z webu iCrossing.