Co ohrožuje internet? Národní cenzura, špehování a komerce

Ze čtyř největších nebezpečí, které Pew Research Center identifikoval pro současnou podobu internetu, nejméně dvě jsou v rukou států: státní cenzura a špehování. Třetí, komerční tlaky soukromých subjektů a z nich vyplývající „produktizace“ internetu, pak je v rukou států alespoň nepřímo, a to prostřednictvím tvorby právních předpisů.

Pew Research Center v rámci studie oslovil několik tisíc expertů na technologie a internet. Od 1400 z oslovených organizace obdržela odpovědi, ze kterých sestavila seznam 4 největších hrozeb pro otevřenost a svobodu internetu.

Studie hrozby definuje takto:

  • Národní státy budou za účelem ochrany svých zájmů a národní bezpečnosti stále častěji filtrovat, blokovat či jinak ovlivňovat obsah, který bude pro uživatele přistupující k internetu z jejich území přístupný.
  • Odhalení v oblasti špehování uživatelů, ať už tajnými službami za účelem zajištění národní bezpečnosti, nebo soukromými společnostmi pro marketingové účely, sníží důvěru uživatelů v internet a jejich ochotu neomezeně sdílet informace.
  • Komerční tlaky, ovlivňující vše od internetové architektury až po toky informací, ohrozí otevřenou strukturu internetu.
  • Snahy o napravení problému příliš velkého množství nestrukturovaných informací by mohly zajít příliš daleko, a ve svém důsledku volné sdílení obsahu omezit.

Celou studii, i s citacemi odpovědí jednotlivých oslovených osobností, si můžete přečíst na stránkách Pew Research Center a také ve formátu PDF.