Co byste měli vědět o nových doménách prvního řádu

V pondělí Internetová společnost pro přidělená jména a čísla (ICANN) rozhodla, že bude během tříměsíčního období počátkem příštího roku přijímat přihlášky na nový typ domén prvního řádu. Jak bude celý proces probíhat a co by případní zájemci měli vědět?

Na nový typ domén nejvyššího řádu bude ICANN přijímat přihlášky od 12. ledna do 12. dubna 2012. Rozhodlo tak v pondělí jeho představenstvo. Ti, kdo budou chtít na nový typ domén podat přihlášku, budou ale muset rozbít prasátko, jen podání přihlášky totiž vyjde na 185 tisíc dolarů. Další průběh řízení a následné náklady v tomto poplatku ovšem nejsou zahrnuty, a tak se celková cena může vyšplhat ještě mnohem výš. Zájemce bude nejprve muset zaplatit 5 tisíc dolarů, aby vůbec získal přístup ke kompletnímu formuláři pro podání přihlášky, zbylých 180 tisíc dolarů se bude platit nejpozději při elektronickém odeslání přihlášky a s ní vyžadovaných dokumentů.

Zde by pravděpodobně bylo dobré vysvětlit, o co se vlastně v případě přihlášek jedná. Nejde totiž jen o možnost zaregistrovanou doménu prvního řádu používat. Subjekt podávající přihlášku se v případě jejího schválení stane registračním orgánem, u něhož si zájemci z řad veřejnosti budou moci za definovaných podmínek zaregistrovat na dané generické doméně vlastní doménu druhého řádu.

Protože ICANN očekává, že od podepsání dohody o udělení povolení k provozování nového typu generické domény prvního řádu (IDN gTLD, Internationalized Domain Name generic Top Level Domain; jde o celosvětově dostupné domény prvního řádu – gTLD, v nichž bude možno použít znaky i z jiného jazyka než latinky – IDN) nebude trvat déle než rok, než bude tato doména veřejně dostupná, bude součástí přihlášky i relativně detailní plán toho, jak takové dostupnosti žadatel chce dosáhnout. Včetně předpokládaných podmínek pro registraci domény druhého řádu případnými zájemci.

Posouzení zabere 9 až 20 měsíců

Následovat bude proces hodnocení přihlášky. Ten bude mít několik fází, během první z nich bude přihlášku moci mimo jiné komentovat veřejnost, také k ní budou moci sdělovat svoje výhrady vlády států. Vládní výhrady sice nebudou znamenat přímé odmítnutí, posuzující komise k nim ale bude přihlížet kvůli zvýšenému riziku komplikací v dalších fázích řízení. Pokud bude mít výhrady hned několik států prostřednictvím tzv. GAC (Goverment Advisory Committee) Early Warning, bude přihlašovatel mít možnost přihlášku stáhnout a dostat zpět část zaplacených poplatků.

Celkově by proces hodnocení neměl v součtu trvat méně než 9 měsíců a více než 20 měsíců od skončení období pro podávání přihlášek. Z výše řečeného vyplývá, že nové domény se nezačnou objevovat dříve než počátkem roku 2013 v případě prvních vlaštovek a většině případů budou veřejnosti dostupné od roku 2014 dál.

Námitky, spory a ochranné známky

Pro podání přihlášky sice nebude nutné mít na řetězec znaků požadované domény ochrannou známku, pro ochranu jejích držitelů a nejen jich je ale v procesu posuzování vyhrazena možnost podat proti přihlášce námitky. Pokud původce námitek prokáže, že má na znění domény dostatečný právní nárok, nebo že v případě této přihlášky existuje jiný pravidly zmiňovaný problém, bude proces jejího posuzování zastaven.

Na podání námitek bude stanovena lhůta, která začne běžet od zveřejnění seznamu podaných přihlášek obsahujícího navrhované názvy domén a jména subjektů, které o ně žádají. O sporech vzniklých z námitek bude rozhodovat podle jejich charakteru jeden ze tří pověřených orgánů. Těmi jsou Mezinárodní obchodní komora (ICC), Rozhodčí a mediační centrum Světové organizace duševního vlastnictví (AMC WIPO) a Mezinárodní centrum pro řešení sporů (ICDR).

Pokud bude několik přihlášek podáno na stejný nebo podobný řetězec znaků (podle současného znění pravidel nebude ICANN schvalovat zároveň názvy natolik podobné, že by byly zaměnitelné), budou přihlašovatelé mít možnost se domluvit mezi sebou. Pokud této varianty nevyužijí, budou se jim přidělovat body za stupeň splnění kritérií stanovených v pravidlech pro přihlášky. Kdo získá více bodů, dostane doménu. V případě rovnosti bodů proběhne aukce, v níž doménu získá ten, kdo více zaplatí.

ICANN očekává, že bude možné každý rok udělit mezi 300 až 1000 nových IDN domén. Přesto si organizace vyhradila, že pokud bude počet podaných přihlášek převyšovat odhady, bude je zpracovávat postupně v “balících”. První balík bude mít 500 přihlášek, ty následující 400. Posuzování žádostí některých žadatelů by se tak mohlo protáhnout i na výrazně déle než výše zmíněných 20 měsíců, jednoduše proto, že bude i několik let trvat, než na ně přijde řada.

Via Application Guidebook 30.5.2011, gTLD FAQ ICANN, Mashable

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Google vydělává na reklamě víc než celý americký tisk

Jediná americká společnost stará teprve 14 let vydělává v současnosti na reklamě víc peněz, než kolik ve stejné zemi vydělá celé odvětví novin a časopisů se stoletou tradicí. Google tuto hranici v letošním pololetí překonal vůbec poprvé a poskytl tak světu výmluvnou výpověď o tom, kam se přelévají peníze inzerentů.