České úřady už se bez internetu neobejdou

Téměř 100 procent tuzemských úřadů a měst provozuje vlastní internetové stránky a aktivně využívá internet. Vyplývá to alespoň z nejnovějšího průzkumu, který zveřejnil Český statistický úřad. I při zahrnutí úplně všech obcí včetně nejmenších tvoří podíl těch, které svým občanům poskytují informace prostřednictvím internetových stránek, stále vysokých 91 procent. Svůj web mají i všechny kraje a také 90 procent organizačních složek státu, přičemž internet ke své práci využívají úplně všechny.

Internet pro všechny

Stále více organizací zároveň lidem nabízí bezplatný přístup k informacím, především formou bezdrátového připojení, jinak řešeného přístupu na internet nebo informačního kiosku. Umožňují to skoro tři čtvrtiny obcí, přičemž nejvyšší podíl na tom poměrně překvapivě mají malá města o velikosti 1 000 až 2000 obyvatel.

Webový průzkum také sledoval, jaké služby a v jakém rozsahu jsou na webových stránkách nabízeny. Nejvíce nabízenou službou on-line byla v roce 2009 možnost vyřídit stavební povolení, a to na stránkách prakticky všech obcí s rozšířenou působností. Na rozdíl od firem zde však prakticky neexistuje komunikace prostřednictvím sociálních sítí a jim podobných kanálů.

Úřady nicméně ve využívání možností internetu i tak výrazně předběhly české domácnosti. Podle posledních statistik ČSÚ z minulého roku je totiž „na síti“ stále jen 42 procent z nich. To sice znamená růst, v porovnání s většinou zemí Evropské unie je to však jen poměrně nízká hodnota. Prudce roste spíše vybavenost vysokorychlostním připojením, která činí 33 procent oproti pouhým 5 procentům ještě z roku 2005. Naopak počet podniků připojených k internetu je stabilně velmi vysoký – využívá ho 95 procent firem.

via itbiz