Česká republika má sedmý nejrychlejší internet na světě

Statistiky, které zpracovalo Royal Pingdom podle dat získaných od největšího světového CDN poskytovatele Akamai, mluví jasně. Z padesáti zkoumaných zemí je připojení k internetu nejrychlejší v Jižní Koreji, nejpomalejší v Íránu. Vzájemné rozdíly těchto dvou krajních bodů jsou přitom skutečně velké – zatímco první Korea má průmernou rychlost 16,63 Mbit/s, v Íránu mají obyvatelé k dispozici linky s průměrnou kapacitou 0,41 Mbit/s. Česká republika se umístila celkově na sedmé příčce s průměrnou rychlostí 5,32 Mbit/s. Předhonila i Spojené státy, Kanadu, Německo či Dánsko.

Přitom je důležité zdůraznit, že statistiky neberou v potaz inzerovanou rychlost připojení, ale rychlost skutečnou, kterou k uživatelům data od jejich ISP doopravdy proudí. Papírový výkon připojení se tak nezapočítává tehdy, pokud linka skutečně proklamovanou rychlost nedosahuje.

Pouze 12 procent českých uživatelů pod 2 Mbit/s

Celkem zahrnuje oněch 50 internetově největších zemí, které se do statistiky dostaly, asi 1,8 miliardy internetových uživatelů. Nejvíce uživatelů má Čína (420 milionů), nejméně z TOP 50 mělo Dánsko (4,75 milionu). Další země s ještě méně uživateli se již do statistiky nevešly.

V porovnání s podobným průzkumem z počátku tohoto roku si Česká republika znatelně polepšila jak co do pořadí, tak co do průměrné rychlosti připojení. Zatímco v pořadí postoupila o tři příčky nahoru, průměrná rychlost vzrostla o 0,5 Mbit/s.

Roli ovšem nehraje pouze průměrná rychlost, ale i celkové rozložení rychlostí mezi uživateli. Níže uvedený graf ukazuje, jaké procento uživatelů má v jednotlivých zemích danou rychlost. Číslo v závorce je pořadí země v rámci TOP 50 co do počtu uživatelů, pořadí jednotlivých zemí je pak podle průměrné rychlosti připojení.

Přestože průměrná rychlost světového připojení vyšla na 1,8 Mbit/s, stále ještě o takové kapacitě může většina uživatelů jen snít. V největší Číně je kupříkladu průměrná rychlost pouhých 0,81 Mbit/s. Ačkoliv celkově spoléhá na připojení 256 kbit/s a pomalejší méně než pět procent uživatelů internetu, v některých poměrně lidnatých zemích je to stále ještě skoro polovina. A naopak, v Jižní Koreji má pomalejší internet než 5 Mbit/s pouhá čtvrtina z mnoha milionů uživatelů.

Via pingdom.com