2010 Youth Trends Report: Co zajímá mladou generaci?

Prezentace jsou dílem Grahama Browna z WhatYouthThink.com. Základem pro studii se staly informace získáné činností agentury na pěti kontinentech, všech s vyjímkou Austrálie (WhatYouthThink.com působí v Jižní a Severní Americe, Evropě, Africe a Asii).

Pokud nemáte čas nebo chuť studovat všechny tři prezentace, doporučejeme především tu třetí, o marketingu, která je zdaleka nejzajímavější.

Technologie a sociální sféra

První prezentace je zaměřená na trendy technologické, v závěru ale zmiňuje i několik zajímavostí z oblasti sociální. Mezi jinými se dočtete třeba o tom, co je to ID Shopping, Co-shopping a jaký vliv může mít chování mladých na sociální sítě. Velmi zajímavé je tvrzení, že nadchází čas nové generace dnešních patnáctiletých, která vyrůstala v odlišných podmínkách, a která zanedlouho začne určovat vlastní trendy, stejně jako ty současné jsou z velké části ovlivněny lidmi narozenými v letech osmdesátých a na počátku let devadesátých.

Prezentace č.2: Regionální a mediální trendy

Bude Blackberry v roce 2010 tou značkou, která nejvíce osloví studenty? Začnou se společnosti více orientovat na nejnižší příjmové kategorie obyvatel naší planety, s příjmy nižšími než 100 dolarů na měsíc? A co přinese světu vzrůstající počet mladých v zemích jako Čína a Indie a jejich posilující národní identita? To jsou některé z otázek, které si pokládá druhá prezentace, shrnující to nejdůležitější z oblasti regionálních trendů a médií.

Za zmínku stojí i informace, že mladí lidé po celém světě nejenom mnohem méně sledují televizi, ale často se jí i zbavují s tím, že ji nepotřebují vůbec. A přitom snad i díky ní se naučili zpracovávat pouhých 5% marketingových vjemů, jimž jsou vystaveni, a zbylých 95% ignorovat. Jen těm kampaním, které se správně zaměří na cílové publikum, se v budoucnu povede potenciální zákazníky oslovit.

Prezentace třetí: Trendy v marketingu

Nejzajímavější ze všech je třetí prezentace, věnovaná trendům v marketingu. Hlavní nosnou myšlenkou je postřeh, že svět marketingu a účinné strategie prochází velkými změnami. Dnešní mladé generaci již nestačí vštěpovat kvalitu značky zaplacenou a lehce se vnucující reklamou. Mladí si věří spíše navzájem, a úkolem marketingu již není přesvědčovat, ale naopak vyvolávat diskuzi o značce, aby si lidé mohli mezi sebou sami sdělit názory a zkušenosti, z čehož ve výsledku, pokud se do diskuze vhodně zapojí, bude profitovat i společnost. Zvyšující se důraz je třeba klást na obraz značky mezi mladými lidmi a důvěru, kterou s ní spojují.

via ViralBlog