Zakladatel Wikipedie bude radit britské vládě v otevřenosti

Britská vláda se chce otevřít světu a přimět Brity, aby se při tvorbě politiky více angažovali. Rozhodla se proto „najmout“ Jimmyho Walese jako neplaceného poradce pro tuto iniciativu. Neobvyklý krok oznámil v neděli na konferenci SXSW Rohan Silva, poradce britského premiéra Davida Camerona, v rámci panelu nazvaném Crowdsourcing Government: Why Access Matters.

Podle vyjádření mluvčího britské vlády pro The Telegraph je Walesova role následující: „Bude radit vládě při vývoji nových inovativních způsobů, jak využívat technologie, aby veřejnost získala větší vliv v procesu tvorby politiky.“ Co bude tento projekt v praxi znamenat pro britské občany? Široká veřejnost by měla dostat k dispozici nástroje podobné těm z Wikipedie nebo Wikie, které umožní, že se budou moci aktivně podílet na řešení nejrůznějších problémů.

Něco podobného můžeme už dnes najít v USA v podobě stránek Challenge.gov, Američané jsou při spolupráci na veřejných zájmech motivováni i různými soutěžemi a komunikace funguje obousměrně. Když má vláda potřebná data k dispozici, zveřejní je, aby je lidé mohli připomínkovat a navrhovat alternativy. Občané a města tím zároveň (alespoň teoreticky) získávají větší vhled do vládních kroků.

Velká Británie se k podobnému kroku rozhodla, aby uklidnila rostoucí nervozitu mezi Brity. Přestože se o crowdsourcing pokusila neúspěšně už dříve, chce nyní přijít s propracovanějším systémem. Hlavní webová stránka vlády by se měla proměnit v portál ke všem vládním službám a informacím. Dalším krokem pak má být získávání zpětné vazby od samotných občanů s vědomím toho, že nejtěžším úkolem není tento feedback získat, ale najít nástroje pro jeho efektivní vyhodnocení a využití v praxi.

Via VB