Wikimedia zvažuje web o cestování na principu Wikipedie

Vzhledem k úspěchu Wikipedie by se od projektu s informacemi o cestování z dílny Wikimedia Foundation jistě dala očekávat vysoká kvalita. Wikipedia si nevede vůbec špatně ani pokud jde o SEO, mnoho vyhledávacích dotazů nabízí odkazy na Wikipedii na předních příčkách. I tento trend by se u případné služby o cestování mohl projevit. Projekt by také mohla podpořit velká část administrátorů z projektu Wikitravel, který je v současnosti zmítán vnitřními i vnějšími konflikty, především mezi částí personálu a majitelem projektu, organizací Internet Brands (Wikitravel i přes své jméno nespadá do rodiny projektů od WIkimedia Foundation).

Představenstvo Wikimedia zatím o projektu jedná, do konečného rozhodnutí podle vyjádření zbývají týdny. Přesto ale organizace deklaruje, že představenstvo bylo nápadem nadšené. Projekt by nicméně musel fungovat ve stylu Wikipedie, jak vyplývá z následujícího vyjádření:

„Pokud bude dosaženo konsenzu a bude vytvořen cestovní projekt, nadace by mohla podpořit prvotní tvorbu cestovního průvodce, ale nemohla by se ve větším měřítku podílet na dalším vývoji či poskytování personálu. Následné technické snahy by musely vzejít od komunity.“

Velkým plusem by mohly být zkušenosti Wikimedia Foundation z pečování o Wikipedii, kterou se minimálně v nejrozšířenějších světových jazycích a navzdory všem překážkám, jichž je internetové prostředí plné, daří udržovat poměrně spolehlivou. Současné stránky s informacemi o cestování totiž často nedokáží zabezpečit, že se komentáře uživatelů nestanou pouze prostředkem nepoctivého konkurenčního boje či lživého vychvalování vlastních a hanění konkurenčních společností, zařízení a služeb.

Via cnet