Volání online dál strmě roste, využívá ho čtvrtina lidí

Konkrétně 24 procent dospělých uživatelů internetu a 19 procent z celé dospělé populace využívá v USA některou variantu volání přes internet, tvrdí průzkum Pew Internet. A nejen to, denně tyto služby využívá asi pět procent uživatelů internetu, což je, stejně jako předchozí údaje, nejvyšší číslo v historii. V dřívějších průzkumech se čísla nikdy nevyšplhala přes desetinu populace u všech uživatelů a jedno procento u každodenních.

Vývoj využití internetového volání v USA od roku 2000

Zajímavé odlišnosti se objevily při demografickém rozlišení uživatelů internetového volání. Podle něj se ukazuje, že jde o stejné množství mužů i žen, aktivní uživatelé ale častěji bývají mladší, vzdělanější, bohatší a z města nebo jeho bezprostředního okolí.

Demografické rozdělení uživatelů internetového volání

Via TC, Pew