Visa, Mastercard zvažují využití karetních nákupů pro reklamu

Wall Street Journal dostal do ruky dokument společnosti MasterCard, který jde dokonce tak daleko, že zvažuje propojení uživatelů internetu s jejich karetními nákupy. Tento přístup ale byl podle vyjádření společnosti zamítnut, protože by o uživatelích odhaloval příliš mnoho. V současnosti se MasterCard zabývá myšlenkou na to, jak z dat o nákupech udělat jakési anonymní balíčky, tzv. „segmenty“, které by dále mohly být prodávány marketingovým firmám. Plán společnosti Visa by měl být obdobný, anonymní soustavy dat obsahující mj. lokaci. Ty by marketingovým společnostem pomohly lépe zacílit lokální a další reklamu.

Podle MasterCard se uživatelé nemusí bát. Data sice budou obsahovat údaje jako kde a kdy byl nákup učiněn, která společnost sbírá o miliardách transakcí, nebudou ale obsahovat žádné údaje o tom, kdo nákup provedl. Co z těchto odvážných plánů se nakonec dožije realizace zatím není příliš jasné, obě společnosti označily všechny úvahy za pouze předběžné.

Via cnet