Video: Opravdu hledají firmy zaměstnance přes sociální média?

Ačkoliv 50 procent z dvou tisíc oslovených zájemců o práci stále využívá pro hledání zaměstnání tradiční způsoby, 29 procent jich má sociální média jako hlavní nástroj. Pokud jde o společnosti, podle informací od čtyř stovek jejich oslovených zástupců hodlá 45 procent do nabírání nových lidí přes sociální média v průběhu tohoto roku investovat více než loni.

Jinými slovy, zatímco zájemci se z nezanedbatelné části přiklání k sociálním médiím jako tomu správnému způsobu hledání, inovativní společnosti hodlají tento kanál využívat víc než v minulosti. Trend je tedy zřejmý, jak dokazuje i dramaticky pojaté video. Sociální média začínají hrát ve zprostředkování zaměstnání stále významnější roli a dá se očekávat, že se tato role bude i nadále posilovat.

Za připomenutí stojí, že společnost tweetMyJobs sama sebe popisuje jako „vedoucí stránku v sociálním verbování“. Zda její profesionální zaměření ovlivnilo výsledky, k nimž se dostala, posuďte sami.

Via tMJ