Video: Jak moc jsme posedlí Facebookem

Podle statistik užívání z následujícího videa, které vytvořil Alex Trimpe, to tak skoro vypadá. Jak jinak si vysvětlit, že jen o pár procent méně než tři čtvrtiny obyvatel USA s přístupem k internetu mají účet na Facebooku? Že největší sociální síť již pravidelně používá více než každý třináctý člověk na naší planetě? Nebo přes deset milionů nových komentářů každých dvacet minut?

Jedinou vadou na kráse je užití mírně neaktuálního údaje počtu uživatelů. Zatímco video operuje s číslem 500 milionů, skutečnost je ještě o 100 milionů rozsáhlejší.

Via AF