Většina marketérů zatím Sponsored Stories opomíjí

Úvodním zjištěním zprávy The 2012 Facebook Ads Report je relativně nízké procento využití Sponsored Stories. Přestože tento ani ne rok a čtvrt starý reklamní formát už po několika měsících dokázal údajně generovat vyšší proklik za nižší cenu, marketéři mu na chuť nepřišli. Celých 55 procent facebookových marketérů totiž nový typ sponzorovaných odkazů zcela ignoruje.

Jako hlavní cíle facebookové reklamy každopádně marketéři nejčastěji označují šíření povědomí (61 %), rozšiřování fanouškovské základny (53 %), konverze (44 %) a engagement (35 %).

Hlavními kritérii pro cílení reklam na Facebooku pak jsou věk (55 %), stát (53 %) nebo konkrétní zájem (50 %). Mohlo by být tedy zajímavé zkusit zacílit na spíše opomíjená kritéria na konci spektra jako pracoviště, vztahový status nebo vzdělání.

Pokud jde o životnost reklam na Facebooku, největší část pomyslného koláče (37 %) se dožívá 5-14 dní, následuje krátká životnost do čtyř dnů (31 %) a celá jedna pětina přežije 15-29 dní. Přestože nejlepších výsledků je dosahováno během prvních tří dnů, může se vyplatit nechat běžet reklamy i déle – zvláště pokud máte širokou cílovou skupinu, stačí sledovat výkonnost reklamy a v případě snižování zájmu ji aktualizovat.

Největší výzvou pro facebookové marketéry je podle zjištění výzkumu návratnost investic (ROI) a přesná analytika. Problematické je jak realizování přímých prodejů, tak měření účinku reklam. Celých 70 procent reklamních odkazů navede uživatele na stránky v rámci Facebooku, zbytek pak směřuje ven. Zajímavé je, že odkazy směřující ven mají o polovinu vyšší cenu za proklik – CPC je 0,7 dolaru na Facebooku versus 1,08 dolaru mimo Facebook.

Další zjištění:

  • 79 procent facebookových reklam je samoobslužných. Jen 21 procent marketérů využívá prémiových reklam s najmutím facebookového zástupce.
  • Jen 15 procent marketérů využívá nějaký software pro správu reklam, který může pomoci snížit CPC.
  • Nejvyšších prokliků (CTR) dosahují specializované marketingové agentury. Jejich služeb využívá jen 30 procent firem využívajících Facebook ke své propagaci. Dalších 9 procent pak využívá PR agentury.

Společnost Social Fresh při svém výzkumu vycházela z dat od 347 facebookových marketérů. V průměru měli 34 let, 8,3 roku zkušeností z marketingu a dva roky zkušeností s facebokovým marketingem.

Via AF