V západní Evropě nakupují online hlavně muži

Celkově uvedlo 40 procent dotázaných, že někdy nakupují online. Zatímco ženy nakupovaly online zhruba jednou měsíčně, u mužů to bylo každých dva a půl týdne. Spotřebitelé s vyššími příjmy nakupovali online častěji (61 procent s vyššími příjmy vs. 44 procent s nižšími příjmy).

Největším problémem pro online nakupování je bezpečnost, o kterou se nakupující často bojí, naopak jen třetina uvedla jako překážku to, že si nemohou zboží fyzicky osahat. Pro mladé byly odrazující také problémy s reklamací zboží, které bylo zakoupené online. Hlavním faktorem, který rozhodoval o provedení nákupu, byla cena, naopak sociální média vyšla z průzkumu jako relativně málo ovlivňující chování zákazníků online obchodů.

Via BR