Twitter zveřejnil první Transparency Report

V případě Twitteru jde o první Transparency Report vůbec, přestože společnost již delší dobu zveřejňuje všechny žádosti o stažení obsahu na základě autorských práv na webu Chilling Effects. Report přichází poté, co Twitter vyvolal počátkem roku bouři nevole rozhodnutím reagovat lokálně a podle místních zákonů na žádosti o stažení obsahu v zemích, kde je přítomný – tedy zneviditelněním dotčených tweetů jen na území určitých států. I v tomto kontextu tak jde o jakési zúčtování toho, jak Twitter naložil s tehdejší změnou směru, kvůli níž se obhájci lidských práv obávali potlačování svobody slova v agresivnějších režimech.

Twitter zveřejnil celkem tři tabulky, které popisují, jak s právními žádostmi nakládal. Pokud jde o žádosti oficiálních orgánů o stažení obsahu, ať už soudní příkazy nebo rozhodnutí správních orgánů, obdržela jich společnost celkem šest a nevyhověla ani jedné. V případech vyžadování dat o uživatelích Twitter data vydal v 63 procentech z 849 žádostí. Naprosto jednoznačně kralovaly v počtu žádostí Spojené státy s počtem 649, druhé bylo Japonsko (98). Velká Británie a Kanada se podělily o třetí a čtvrté místo s počtem 11 žádostí, ostatní země měly všechny pod 10 a jejich žádostem bylo vyhověno jen velmi zřídka.

Žádosti o data uživatelů

Poslední statistikou pak jsou žádosti o stažení obsahu na základě autorských práv. Ty probíhají na základě amerického zákona DMCA na ochranu autorských práv v digitálním prostředí. Tato statistika se týká pouze Spojených států, v nichž bylo takto staženo celkem 5275 tweetů a 599 mediálních příloh typu obrázků.

Statistiky žádostí podle DMCA

Na základě nastíněných statistik lze konstatovat, že se obavy z chování Twitteru v oblasti stahování obsahu či vydávání informací o uživatelích zdaleka nepotvrdily. Jednoznačně nejvíc žádostí, kterým je vyhověno, totiž probíhá pouze interně v rámci USA. Žádostem ostatních zemí, a to i v rámci právně a politicky vyspělého světa, není v drtivé většině případů vůbec vyhověno.

Via Twitter