Teenageři používající Facebook častěji užívají návykové látky

Skoro osmdesátistránkovou studii o zneužívání návykových látek mladými provedlo a publikovalo Národní centrum pro závislosti a zneužívání látek (CASA) působící na Columbia University v New Yorku. Souvislosti mezi sociálními sítěmi a závislostí se zabývá pouze jedna kapitola, její zjištění ale jsou i tak velmi zajímavá. Ukázalo se, že děti, které pravidelně každý den navštěvovaly sociální sítě, měly pětkrát vyšší pravděpodobnost užívání tabákových výrobků, třikrát vyšší pravděpodobnost pití alkoholu a dvakrát vyšší pravděpodobnost kouření marihuany.

Podle Josepha Califana, šéfa CASA, polovina dětí uvedla, že na sociální síti viděly své přátele konzumující alkohol nebo užívající jiné návykové látky. Zde Caliano vidí souvislost se zvýšeným užívaním návykových látek těmito dětmi. Předně si podle něj díky fotografiím děti uvědomí dostupnost látek i pro sebe, za druhé získají dojem, že jejich užívání je běžnější, než je tomu ve skutečnosti.

Kromě toho každé páté dítě uvádělo zkušenost s kyberšikanou, která pravděpodobnost užívání sledovaných látek zvyšovala na dvojnásobek. Častější rodinné večeře (5-7 dní v týdnu) riziko užívání látek naopak snižovaly. Více než dvě třetiny (68 procent) těch, kdo užívali tabákové výrobky, také zkusily marihuanu.

Via BI