Studie: Využívání sociálních médií pro marketing událostí

Mezi dotázanými byli zástupci 474 malých podniků a neziskových organizací. Mezi nimi 89 procent využívalo pro zviditelnění akcí a událostí Facebook, 66 procent Twitter a 54 procent LinkedIn. Obě menší sítě ale měly dobře našlápnutý růst, když je plánovalo začít využívat 20 procent dotázaných v případě LinkedIn a 13 procent v případě Twitteru. Začít pracovat s Facebookem nově plánovalo 8 procent marketérů. Další zjištění:

  • 77 procent marketérů již sociální média pro zviditelňování událostí a akcí používá, dalších 14 procent toto použití plánuje.
  • 46 procent má jakýsi počáteční plán využití sociálních médií, 10 procent má přesný a detailní plán, 34 procent o vytvoření plánu pro sociální média uvažuje.
  • 56 procent marketérů využívá sociální média k informování o nadcházejících akcích.
  • 66 procent by chtělo přes sociální média v budoucnosti oslovit více lidí.
  • 65 procent chce přes sociální média získávat zpětnou vazbu k proběhlým akcím.
  • Ti, kdo sociální média nevyužívali, buď nevěděli jak (54 procent), nebo jim to přišlo časově příliš náročné (39 procent).

Via AF