Studie: Proklikovost reklam na Facebooku je vyšší o víkendu

TBG Digital zkoumala celkem 66 miliard impresí z kampaní probíhajících mezi lednem a březnem tohoto roku. V průměru se ukázalo, že některé dny v týdnu mají oproti průměru výrazně vyšší proklikovost reklam, zatímco jiné ji mají významně nižší. Tím nejhorším dnem bylo pondělí s vůbec nejnižšími hodnotami ukazatele CTR, nejlepšími dny byla sobota a s trochu menším náskokem pátek. Ostatní dny v týdnu si vedly srovnatelně, rozdíly mezi nimi byly jen drobné.

Proklikovost v jednotlivých dnech v týdnu

Agentura sice uvedla rozdíl mezi pondělím a sobotou ve výši 12 procent, neuvedla ale naměřené průměrné hodnoty proklikovosti jako takové. Každopádně se zdá, že pátek a sobota jsou nejlepšími dny pro reklamní kampaň na Facebooku. Protože reklamy s vyšší proklikovostí obvykle zadavatele stojí méně peněz na jednotlivý proklik, může důraz na tyto dva dny snížit cenu reklamní kampaně.

Via IF