Studie: Online prodeje se do čtyř let zdvojnásobí

V roce 2010 obrat online obchodu v zemích G20 činil v přepočtu asi 45 bilionů korun, jde tedy o necelý dvojnásobek. Necelé zdvojnásobení BCG očekává i pokud jde o vývoj počtu uživatelů chytrých telefonů. Jejich podíl byl v USA odhadnut v minulém roce na 44 procent, do roku 2016 se očekává až 80 procent uživatelů internetu, kteří budou k přístupu k síti využívat mimo jiné i telefon. Zvýšit se má také celkový počet uživatelů internetu. Ten je nyní na úrovni dvou miliard a díky růstu přes 200 milionů lidí ročně by do čtyř let by měl dosáhnout na miliardy tři.

„Žádná společnost a žádný stát si nemohou dovolit tento vývoj ignorovat,“ říká David Dean, jeden ze spoluautorů studie. Podle zjištění jeho týmu společnosti, které hojně využívají ke svým aktivitám digitální kanály, rostou rychleji než společnosti, které to nedělají. Zatímco u společností využívajících online kanály nadprůměrně se očekává v příštích tří letech růst o 17 procent, u jejich konkurentů, kteří s internetem pracují méně, studie mluví jen o 12 procentech.

Podíl online ekonomiky na celkovém domácím produktu v zemích G20 v roce 2010 činil 4,1 procenta. Dean se však domnívá, že tento ukazatel brzy ztratí na své vypovídací hodnotě. Důvodem je, že se stále více stírá hranice mezi online a offline aktivitami. Ty by se podle něj do roku 2020 měly natolik prolnout, že nebude možné jejich dopady vzájemně oddělit.

Via TNW