Studie: Online marketing vyžaduje více kanálů

Marketéři by podle průzkumu serveru eMarketer měli nahlížet na online reklamu mnoha úhly pohledu zároveň. Právě zde se totiž na výsledku kampaní podílí vícero navzájem neoddělitelných faktorů jako SEO, PPC, sociální média a podobně. Obzvláště z dlouhodobého pohledu, kdy se ani jeden z těchto kanálů nepohybuje sám ve vakuu.

Chcete-li připravit úspěšnou internetovou kampaň, zajistěte, aby se reklama objevovala v různých formách na všech relevantních kanálech. Autor studie David Hallerman to shrnuje: „Největší změny se objevují jako výsledek dlouhodobých komplexních interakcí mezi rozmanitými reklamami a marketingovými kanály.“

Podle Hallermana je nicméně zarážející, že i po letech výzkumu v této oblasti bere dodnes mnoho výzkumníků v potaz pouze poslední klik, který uživatel před samotným nákupem udělá. Často je tak největší podíl úspěchu připsán vyhledávání, aniž by se zkoumalo, kde se předtím uživatel o daném vyhledávaném produktu vlastně dozvěděl.

Marketéři by tak při hodnocení výsledků kampaně měli využívat všech dostupných nástrojů (např. Google AdWords a podobné služby), jak zjistit, které články řetězce jejich online marketingu byly v komplexním hledisku skutečně nejsilnější.

Via eM, MP