Studie: Jak se liší používání smartphonů a běžných mobilů

Zatímco pro rychlé získání informací v případě potřeby využívalo telefony 51 procent dotázaných, 40 procent jich využilo telefon v naléhavém případě nouze a 27 procent si jich s určitou situací nevědělo rady, protože neměli svůj přístroj při ruce. K zahnání nudy používalo telefon 42 procent respondentů, 13 procent jich připustilo, že někdy telefon využili jako záminku, aby nemuseli komunikovat se svým okolím.

Mezi mladými od 18 do 29 let byly v případě prakticky všech ukazatelů poměry uživatelů ještě vyšší. V případě rychlého získávání informací jich kladně odpovědělo 64 procent, pokud šlo o zábavu 70 procent, problém s řešením situace bez mobilního telefonu při ruce jich mělo 42 procent a použití telefonu jako záminky pro ignorování okolí jich uvedlo 30 procent.

Využití chytrých a normálních telefonů mezi respondenty průzkumu Pew Internet

Zajímavé jsou i aktivity, k nimž svoje telefony majitelé využívají, a to především ve srovnání chytrých telefonů a ostatních přístrojů. V obou případech vede fotografování a psaní zpráv, majitelé chytrých telefonů je ale uváděli mnohem častěji. Z 1914 respondentů jich mělo chytrý telefon skoro 36 procent.

Via PI