Studie: internet zvyšuje pocit životního štěstí

Výzkum tak prokázal, že internet má pozitivní dopad na subjektivní vnímání kvality života. Elizabeth Sparrow, prezidentka dřívější Britské počítačové společnosti (BCS – British Computer Society, nyní Chartered Institute of IT) k výkumu uvádí:

„Až příliš často nás konvenční názory poučují o tom, že IT má na životní uspokojení negativní dopad, náš výzkum ale prokázal, že je tomu naopak. IT má přímé pozitivní účinky, a to i pokud vezmeme v úvahu příjem a další faktory, o nichž víme, že pro hladinu uspokojení mají zásadní význam.“

Studie byla založena jak na vlastním dotazování, tak na analýze předchozích výzkumů na podobné téma. Vůbec nejvyšší efekt měl internet na štěstí žen v rozvojových zemích. Tvůrci studie si to vysvětlují tak, že ženám, které v těchto zemích často vystupují v podřadných rolích oproti mužům, může dodat pocit větší kontroly nad vlastním životem. Výrazné zlepšení subjektivně vnímané kvality života bylo pozorováno i u nových uživatelů internetu. Ti se také mnohem častěji uchylují k sociálním sítím a dalším formám komunikace přes web.

Via NYT