Steve Jobs údajně tvrdí, že Apple lidi nesleduje

Kromě toho, že Apple rozčílil či znepokojil řadu svých uživatelů, začínají jeho chování také prošetřovat orgány v jednotlivých státech. Po USA se jako další připojila Jižní Korea. A samozřejmě, nebyla by to Amerika, kdyby se již neobjevily první soukromé žaloby. Společnost slíbila, že v příštím vydání iOS celou záležitost napraví.

Podle blogu MacRumours se jednomu z jeho čtenářů povedlo ke kauze ukládání lokace uživatelů získat vyjádření Steva Jobse, který si nyní užívá zdravotní dovolenou. Přikládáme znění komunikace v originále a v redakčním překladu:

  • Q: Steve,
    Could you please explain the necessity of the passive location-tracking tool embedded in my iPhone? It’s kind of unnerving knowing that my exact location is being recorded at all times. Maybe you could shed some light on this for me before I switch to a Droid. They don’t track me.
    A: Oh yes they do. We don’t track anyone. The info circulating around is false. Sent from my iPhone
  • Otázka: Steve, mohl byste mi vysvětlit nezbytnost nástroje pro sledování polohy v mém iPhonu? Je to trochu zneklidňující vědět, že moje poloha je kontinuálně sledována. Možná byste mi to mohl osvětlit dřív, než přejdu na Android. Ti mě nesledují.
    Odpověď: Ale ano, sledují. My nikoho nesledujeme. Kolující informace není pravdivá. Odesláno z mého iPhonu

V odpovědi, jejíž pravost a přisuditelnost Jobsovi bohužel není ověřená, Jobs naráží na fakt, že informace o poloze sbírají i telefony od Androidu. Ty ovšem uchovávají pouze 50 posledních záznamů, všechny předchozí mažou. Pokud jde o nesledování Applu, to by mohlo znamenat, že data ukládaná v telefonu nejsou nikam odesílána, případně pokud jsou, jsou odesílána anonymně a nelze na jejich základě uživatele identifikovat. Různé zdroje se v této informaci liší, převažuje ale tvrzení, že data jsou přístupná pouze přímo z telefonu nebo jeho počítačové zálohy.