Stále více nakupujících si dělá průzkum online

Zatímco loni strávilo více než tři čtvrtiny času věnovaného nakupování průzkumem na internetu jen 21 procent spotřebitelů, letos už to bylo celkem 50 procent. 15 procent spotřebitelů dokonce uvedlo, že průzkum tvoří přes 90 procent času věnovaného nakupování produktů a služeb. Mezi polovinou a třemi čtvrtinami investovaného času průzkumu věnovalo 29 procent dotázaných, stejně jako loni.

Čas věnovaný online průzkumu produktů

Pokud jde o informačně náročné produkty, jako televize nebo počítače, nejčastěji dotazovaní uvedli, že průzkumem stráví několik dnů (34 procent). 22 procent stráví u těchto produktů jen několik hodin, 12 procent naopak týden i více. Celkem 44 procent spotřebitelů započne svůj průzkum na stránce vyhledávání, 33 procent získává prvotní informace přes stránky prodejce, 20 procent se zpočátku informuje na webu výrobce. Přesně 71 procent dotázaných nezískává informace buď vůbec, nebo jen výjimečně přes sociální sítě. Tolik dle průzkumu PowerReviews.

Jiný průzkum, od Cone, se zase soustředil primárně na to, kde spotřebitelé získávají informace:

Kde získávají spotřebitelé informace o produktech a službách?

Via MP, MC