Srovnání stráveného času s výdaji na reklamu internet prohrává

Američtí spotřebitelé stále tráví zdaleka nejvíce času s televizí, hned druhým médiem v řadě je internet. Výdaje na reklamu se však u obou kategorií výrazně liší. Zatímco necelým 43 procentům času stráveného s televizí odpovídá i podíl 43 procent z celkových výdajů na reklamu, internet za 25 procent uživatelského času dostává jen necelých 19 procent inzertních výdajů.

Ještě hůř si vedou mobilní zařízení, kterým lidé věnují přes 8 procent času, ale mají pouhého půl procenta z reklamy. Naopak novinám ze zkoumaných médií patří necelých 5 procent stráveného času, ale celých 16,5 procenta peněz za reklamu. Prosté srovnání stráveného času a výdajů na reklamu sice nezohledňuje odlišnou povahu jednotlivých médií (ani kvantitu reklamy), je ale přinejmenším zajímavou výpovědí o jejich cenách.

Via eMarketer